Испания – Новости в Закона за самоосигуряващите се лица

IMG_4004-1024x682Самостоятелно заетите лица имат важна роля в икономиката и в създаването на работни места. Въпреки това е общоизвестно неравностойното положение на тази група работници не само в сравнение с условията, в които работят самостоятелно заетите лица от други страни в ЕС, но и в сравнение с работниците по трудов договор в Испания.

През последните години в условията на криза бяха приети няколко реформи, които целяха увеличение на заетостта, но въпреки това положението на самостоятелно заетите лица не се подобри адекватно на очакванията.

Мерките, насочени към насърчаване на заетостта на самостоятелно заети лица бяха насочени предимно към първоначалното установяване на дейността и подпомагането й през първите месеци. След години проучвания и оценки вече е одобрен Закон 6/2017, от 24 октомври 2017г., за спешни реформи за самостоятелно заетите лица, който влиза в сила от 25 октомври 2017г., въпреки че основните мерки влизат в сила от 1 Януари 2018.

Както е посочено и в самия закон, самостоятелната заетост в Испания има голямо значение в създаването на богатство и в производствената дейност и играе основна роля в пазара на труда, така че реформите в този закон са приети в подкрепа на развитието на предприемаческата активност на самоосигуряващите се лица.

В настоящата статия ще представим в резюме най-важните новости, приети със закона:

Новости в областта на данъчното облагане

Установява се или се изяснява възможността за приспадане на данъчно-признати разходи в определянето на облагаемия доход с данъка върху доходите на физическите лица  в разходите за основното жилище, заето в дейността, пътни и дневни разходи и здравни застраховки. Някои от разходите вече се приспадаха от данъкоплатците и администрацията признаваше правото на признаване на тези разходи за данъчни цели, въпреки че в някои случаи и по-специално по отношение на пътните разходи, командировъчни и др. подобни данъкоплатците преминаваха през дълги процедури и жалби срещу данъчната администрация.

С новия закон се признават за данъчни цели разходите за застрахователните прими, платени от данъкоплатците за здравно осигуряване на самия данъкоплатец, съпруга или съпругата и децата на възраст под двадесет и пет години, живеещи с него.

В случаите, когато данъкоплатецът частично използва основното си жилище в обичайното развитие на икономическата дейност, част от разходите на жилището за вода, газ, електричество, телефон и интернет, изчислена като процент, получен от умноважането на 30 процента върху съотношението на общата площ на жилището и площта, използвана за дейността, ако не се докаже по-висок или по-нисък процент.

Ще подлежат на приспадане и разходите, когато те са направени в ресторанти и хотели и са платени с помощта на електронни платежни средства, с ограниченията, установени за надбавките за нормални дневни и пътни разходи за работниците по трудов договор.

Новости в областта на социалното осигуряване

Временно удължаване на периода за заплащане на намалена вноска за социално осигуряване

Прилагането на фиксираната намалена ставка от 50 евро на квотата за общи непредвидени рискове, включително за временна нетрудоспособност, се удължава до 12 месеца (досега 6 месеца). В допълнение се намалява на две години минималният период, в който самостоятелно заетите лица не бива да са упражнявали дейност за своя сметка преди регистрацията им, за да могат да имат доспъп до намалената ставка (до този момент минималният период беше 5 години). Алтернативно, заетите, които изберат да се осигуряват на база, която надвишава минималната, могат да прилагат в първите 12 месеца непосредствено след започването на дейността намаление от 80 на сто от квотата за общи рискове.

След първоначалния период от 12 месеца, предвидени в предходните алинеи, самостоятелно заетите лица, които се възползват от тази мярка, могат да приложат  намаление от 50 на сто от квотата за срок от 6 месеца, намаление от 30% от квотата през следващите 3 месеца и бонус от 30% от квотата през следващите 3 месеца, като по този начин максималният период за плащане на редуцирана квота става 24 месеца.

В случай, че самостоятелно заетите лица са под 30 години или под 35 години за жените, те ще разполагат с допълнителен бонус, еквивалентен на 30% сто от квотата за общи рискове, в рамките на 12 месеца, като в този случай максималната продължителност на намаленията и бонусите ще бъде 36 месеца.

Намаленията и бонусите на фиксираната ставка могат да се ползват отново в случай на възобновяване на дейността, която е била прекратена преди това, след като са изминали повече от три години от предходното преустановяване.

Минимална база за осигуровки на самостоятелно заетите лица с повече от 10 работници

Досега самостоятелно заетите лица с повече от 10 работници бяха задължени да се осигуряват на минималната база, определена за група 1 от общия режим за социално осигуряване за работници на трудов договор. Новият закон постановява, че минималната база за социално осигуряване на тази група ще бъде определяна в съответния закон за държавния бюджет за всяка година.

Доплащане за наказателни такси за плащане извън законоустановения срок за плащане

Наказателните такси за вноските, платени след крайния срок, при условие, че съответната информация за определянето на квотите е подадена в срок, се намалява от 20% на 10%, когато дължимите квоти се заплащат в рамките на първия календарен месец и остава 20% за плащане в следващи периоди.

Възможност за няколко уведомления за начало и преустановяване на дейността в рамките на една календарна година, които ще влизат в сила от деня на начало или прекратяване на дейността

Ще се допускат до три уведомления за начало и преустановяване на дейността, които ще имат ефект от конкретната дата на начало или преустановяване на дейността, което ще предотврати плащането на пълната квота за целия месец, при условие уведомленията са били подадени в установените срокове.

Също така се приемат или уточняват някои мерки, свързани с съвместяването на професионалния и семейния живот, възоновяването на дейността след майчинство, осиновяване или предоставяне на родителски права, приема се признаването на трудовата злополука по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място, наемането на членове на семейството и съвместимостта между получаването на пенсия за старост и упражняването на самостоятелна заетост.

 

           Galya Ivanova Dusheva,

           Economista

 

logo Ivanova Tax and Law Galya Ivanova Dusheva,

Economista
 
Oficina Moraira: 
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>