Испания – НОВА ПРОМЯНА – ВЪПРЕКИ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ИСПАНСКА ПРИСЪДА, НАКАЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ИЗТЪРПЯВА В БЪЛГАРИЯ

images Многo често български граждани с ефективна присъда от испански съдилища са ми задавали логичния въпрос:

Мога ли да излежа присъдата си в България.

Причините за подобно желания са от най-различно естество.

Желание да са по-близо до близките си хора, липса на езикова бариера и ред други фактори.

Според редица европейски изследвания, специалистите считат, че в родната страна е по-лесен и процесът на реинтеграция, т.е. на навлизането на излежаващия присъдата в нормалния обществен живот след приключването й.

Към настоящия момент, подобно желание може да бъде постигнато след съответна процедура.

Съгласно данни от испанското министерство на правосъдието, редът е следният:

Според електронната страница на испанското министерство на правосъдието, преместването на осъдени лица позволява на едно осъдено в чужбина лице, което е извършило престъпление в една държава различна от държавата на неговия произход или местопребиваване, да поиска преместването си в своята държава по произход или местопребиваване, за да изтърпи там наложеното му наказание „лишаване от свобода“.

Понастоящем, Испания спазва правилата на Европейската конвенция на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица (Брюксел, 25 май 1987г.).

Въпросната процедура  се стартира по молба на заинтересованото лице.

Необходимо е съгласието на молителя, на държавата, чиито органи са постановили съответната наказателна присъда и на държавата, в която молителят желае да изтърпи наложеното наказание за лишаване от свобода.

Също така, процедурата  може да бъде започната по молба  на роднините на излежаващия наказанието  лишаване от свобода, но в този случай е необходимо, на един по-късен етап самият осъден да препотвърди това свое желание.

При никакви обстоятелства  не е налице право на преместване, а единствено правото на затворника да подаде подобна молба, тъй като, както държавата, в която е  наложено наказанието, така и държавата, където затворникът желае да изтърпи  наказанието могат да откажат преместването.

Не са налице установени срокове за подаването на подобна  молба, нито за осъществавянето на преместването.

Интересни изменения в този така уреден режим ще внесе испанският парламент чрез планираното приемане до края на текущата година на единадесет директиви на ЕС, в чиято материя влиза и гореописаната процедура.

На 7 февруари тази година испанският министерски съвет е получил съответните доклади от министерството на правосъдието относно три ключови  законопроекта касаещи адаптирането на испанското законодателство към  нормативната уредба на ЕС по отношение  на обмена на информация за свидетелствата за съдимост и за наличието на присъди в рамките на общността.

Също така, съгласно въпросните законопроекти, предстои въвеждането на режим за взаимно признаване на наказателните присъди в рамките на ЕС.

След въвеждането на съответните изменения в испанския Основен Закон за Съдебната Власт (Ley Orgánica del Poder Judicial), испанските наказателно разследващи, надзорни по отношение на затворите и наказателни съдилища, ще бъдат органите, компетентни да извършат дейността по признаването на присъдите.

Всички тези промени са свързани и с европейската заповед за арест  и с присъединяването на испанското право към серията от изменения в тази област започнати на ниво законодателство на ЕС още през 2002г.

Сред множеството европейски заповеди в областта на наказателното право, които държавите членки на ЕС ще си признават взаимно, фигурира и тази за изтърпяването на наказания в държавата по произход.

Къде е новият момент?

От опция, т.е. възможност, която затворникът до момента сам е избирал, това преместване най-вероятно ще се превърне в задължителна норма, т.е., затворникът няма да може да избира, а това ще се превърне в прерогатив на държавата, в която той е извършил престъплението и която е постановила наказателната присъда.

Именно тази държава ще може да го задължава да изтърпи наказанието си извън нейните предели по нейно усмотрение.

Към настоящия момент испанският министерски съвет вече е одобрил въвеждането на цитираните единадесет европейски директиви във вътрешното испанско законодателство именно с тази цел.

Окончателното им включване във вътрешния испански правов ред се очаква да бъде извършено до края на 2013г.

Съгласно бъдещия нов  режим за изтърпяване на наказанията, държавата по произход на затворника няма да може да откаже приемането му ако изпращащата държава поиска това, а самият затворник ще има правото да бъде изслушан, но това негово право не ще бъде определящо за вземането на окончателното решение относно неговото преместване.

При всички положения ще се изслушват и вземат предвид съображения свързани със зачитането на основните човешки права.

Съгласно цитираните промени, за пръв път, когато испанският или който и да е друг европейски съдия (тук се визират само наказателните съдии на държавите членки на ЕС) постанови съответната наказателна присъда, той ще може да основава решението си и на престъпленията извършени от подсъдимия и в останалите държави членки на ЕС.

С тези действия, които според мен  са доста позитивни, се дава ясен сигнал на така наречената международна организирана престъпност, или гастролираща престъпност, че все по-трудно ще може да се прескача от държава в държава, за извършването на съответната незаконна дейност.

Когато въпросните законопроекти  се превърнат окончателно в закони, и бъдат публикувани в испанския еквивалент на държавен вестник, ще продължим да Ви информираме за точния ред и точните промени, тъй като материята е много полезна, а информацията по подобни теми никога не е излишна.

Настоящата статия не е изчерпателна по темата и не представлява юридически съвет, а е само и единствено информативна и ориентировъчна.

Съветваме да се предприеме подробна консултация със специалисти преди да се пристъпи към каквито и да е действия свързани с нейното съдържание.

Статията подготви адв. Дора Пощакова – www.poshtakova.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>