ИСПАНИЯ – ВИДОВЕ СУБСИДИИ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

articulos-194498Скъпи читатели, избрах днешната тема да са точно субсидиите тъй, като са актуални, от една страна за съжаление защото се отпускат на безработни, но от друга страна за успокоение, защото са някакви доходи, които получаваме в случай, че сме безработни.

Субсидиите са разделени на няколко вида, като преди да навлезем в подробности бих искала да изложа общите точки и след това специфичните аспекти на всеки вид.

На първо място, общо изискване за всички кандидати е липсата на доходи, или с други думи доходната граница за тази 2016 година не трябва да надвишава 491,40 евро на месец за член от семейството включително и кандидата.

Сумата от която се състои помощта независимо от конкретния вид е от 426 евро, като през времето в което ги получавате трябва да сте записани на борсата като търсещи работа, да не отказвате предложения за работа и курсове и т.н.

Друг важен аспект е, че трябва да е минал един месец от последното паро, което сте взели или съответно заплата за случаите в които няма достатъчен период за паро, веднъж минал месеца на изчакване разполагате с 15 работни дни да подадете молбата за помощи.

Казано това, да преминем към някои от най-познатите видове субсидии:

  1. Субсидия според осигурения период,  става дума за случаите в, които имаме осигурен период, но този не надвишава 360 дни, за да имаме право на паро. В такъв случай в зависимост от това дали имаме или не някой на наша издръжка варира помощта на, която ще имаме право или, с други думи казано, получаваме 426 евро на месец в замяна на осигурените месеци, следователно веднъж изтекъл този период вече не можем да разчитаме на тези месеци за друг вид помощ.

Как се изчислява периода на получаване?

Ако имаме членове от семейството на наша издръжка и имаме 3, 4 или 5 месеца осигурени, ще имаме право съответно на 3, 4 или 5 месеца помощи, но, ако осигурения ни период е между 6 и 12 месеца, периода на получаване на помощите значително се повишава стигайки до 21 месеца, като първо начално се отпускат за по 6 месеца, след, което се подновява молбата на половин година.

Обаче в случай, че нямаме никой на наша издръжка, за да имаме право на тази помощ от размер 426 евро на месец, трябва да имаме най-малко 6 месеца осигурени и ще получаваме помощи само половин година. Тези месеци не трябва да са били ползвани молби за други помощи, в противен случай няма да ни се зачетат.

Много е важно да знаем, че ако сме имали почасов трудов договор за период който ни дава право да поличаваме субсидии, горе посочените месеци, сумата на, която ще имаме право ще е пропорционална на часовете фигуриращи в договора ни. Например, осигурявани сме на половин работен ден, съответната помощ ще е наполовина, или 213 евро.

  1. Семейна помощ

Освен останалите изисквания, специфичното на тези помощи е, че въпреки самото им име не е задължително да имаме деца за да поискаме тези субсидии стига само да сме женени или омъжени, поне за сега е задължително да имаме сключен граждански брак, не е достатъчно само със съжителство.

И без значение, че финансовите изисквания са същите като за другите помощи, в този случай има разлика в периода през, който имаме право да ги получаваме, като по основно правило се отпускат за период от 18 месеца, първо 6 и после подновяваме два пъти. Имат две особености, които за да не се объркваме реших, че е по-удобно да Ви представя в таблица.

Възраст

Получено паро

Максимален срок за получаване на субсидии

Под 45 години

4 месеца

18 месеца

6 или повече месеца

24 месеца

Над 45 години

4 месеца

24 месеца

6 или повече месеца

30 месеца

  1. Субсидия за навършили 45 години

Тези помощи са предназначени главно за лица, които нямат никого на своя издръжка, нито съпруг/а нито деца под 26 години. Изискването за доходите и абсолютно същото, като в предните два случая и максималния период на получаване на субсидията от 426 евро е 6 месеца, без възможност за подновяване, могат да се получават отново само при осигурен наново период.

  1. Субсидии за навършили 55 години

В този случай главното изискване е лицето, което кандидатства за тези помощи да е навършило 55 в деня в, който свърши правото на паро или да има навършени годините в момента в, който отговаря на всички останали изисквания за друг вид помощи или възрастта да е единственото изискване на, което да не отговаря за пенсия.

В този случай минималния период през, който лицето трябва да е било осигурявано са 6 години за общото време от навършване на пълнолетие до момента на подаване на молбата за помощите. И дори лицето да няма собствени доходи, които да надвишават 75% от минималната заплата за периода, единствено ще се счита за изпълнено това изискване ако общите доходи на семейството разделени на броя на членовете не надвишават 75% от минималната заплата.

От кой момент мога да подам молбата?

От момента в, който лицето навърши 55 и отговаряме на изискванията за други помощи. Максималния срок за получаване е докато се навърши пенсионна възраст.

Много важен аспект е да представяме всяка година сертификат за общите доходи на семейството, за да можем да продължим да получаваме тази субсидия.

Тази статия е ориентировъчна, всеки случай е сам по себе си, за всякакви въпроси които могат да изникнат не се колебайте да се свържете с мен.

814540954_20997Статията подготви Адвокат Елена Савова, Аликанте

Юридически услуги в областта на семейното, наследственото, трудовото, наказателното, административното и търговското право.

За контакти на адрес: Plaza de la Generalitat 2, 2º A, C.P. 03570 VILLAJOYOSA (ALICANTE).

E-mail: eivanova-savova@icali.es                                                                                                              Тел. 642 31 80 38

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>