Референдум 2013: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

images

I. Кой има право да гласува?

Всеки български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

II. Как да заявите своето желание за гласуване на референдума при гласуване извън страната? 

Можете да заявите желанието си да гласувате извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.. Това става в писмена форма чрез заявление по образец не по-късно от 01.01.2013 г. включително (25 дни преди датата на референдума), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо. Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение в PDF или TIFF - формат се изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство.

В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват собственото, бащиното и фамилното име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единен граждански номер, адрес на пребиваване в съответната държава, постоянен адрес в Република България и населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което лицето желае да гласува. Обръщаме внимание на правилното попълване на заявлението, като всички горепосочени данни са задължителни, за да бъде заявлението валидно и да бъде признато от дипломатическото или консулското представителство.

  • Образец на заявление за гласуване извън страната за гласуване за националния референдум на 27 януари 2013 г. (по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС) в PDF формат можете да изтеглите от ТУК.
  • Образец на заявление за гласуване извън страната за гласуване за националния референдум на 27 януари 2013 г. (по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС) в DOC формат можете да изтеглите от ТУК.

 

ІІI. Задължителна ли е предварителната регистрация?

Регистрацията чрез писменото заявление не е задължителна, Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в избирателния списък.

 

ІV. Къде може да упражните правото си на глас – избирателни секции извън страната?

Предварително условие за провеждането на референдум извън страната и за образуването на секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие. Обръщаме внимание, че за национален референдум може да се гласува само в дипломатическите и консулските представителства. За гласуване на националния референдум не се създават избирателни секции в помещенията на българските почетни консулства или в офисите на българските почетни консули и там не се събират заявления.

 

V. Как се образува избирателна секция?

1. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 01.01.2013 г. (25 дни преди датата на референдума).

2. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

3. Централната избирателна комисия не по-късно от 05.01.2013 г. (21 дни преди датата на референдума) определя с решение дипломатическите и консулски представителства на Република България, в които ще се образуват избирателни секции, като решението за това също се публикува на интернет страниците на Министерството на външните работи и на съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателните секции.

 

VI. Как се съставят избирателните списъци в чужбина?

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 08.01.2013 г. (18 дни преди датата на референдума) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство. Те съдържат трите имена на гласоподавателя, както и номера и адреса на избирателната секция.

Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата на МВнР и на съответното представителство.

 

VІI. В кой списък фигурирам?

Всеки гласоподавател се вписва само в един избирателен списък. Министерството на външните работи изпраща данните на  подалите заявления за гласуване български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване по постоянен адрес в Република България.

 

VІІI. Как протича гласуването в изборния ден?

Денят на референдума започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Ако не сте включен в избирателните списъци предварително и имате избирателни права, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия в избирателния списък.

За да гласувате, трябва да представите документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.

Ако в документа за самоличност не фигурира постоянният адрес на гласоподавателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по образец.

Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност и събират документите им за самоличност. Само тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.

 

IX. Срокът на личния ми документ е изтекъл?

Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък, като в графа “Забележки” секционната избирателна комисия вписва номера и датата на удостоверението.

/mfa.government.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>