ИСПАНИЯ – СУБСИДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 2017

IMG_4004-1024x682Целта на тази програма е да осигури субсидия за безработни лица, които допринасят за увеличаване на заетостта, като започнат дейност като самоосигуряващи се лица в новосъздадени  проекти.

Условия

Трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а) да са стартирали самостоятелната дейност от датата, която ще се определи с Наредба. За тази цел се счита за начална дата датата от декларацията, подадена в Данъчната администрация за започване на дейността (модели 036 или 037).

б) да са били регистрирани като безработни и търсещи работа до началото на дейността.

в) да са вписани в системата на специалния режим на самоосигуряващите се лица на Социалното осигуряване и в регистъра на лицата, упражняващи търговска дейност на Данъчната администрация.

г) да не са били регистрирани в специалния режим на самоосигуряващите се през 6-те месеца преди началото на дейността.

д) да развиват дейността самостоятелно.

е) да не са получавали същата или аналогична помощ през никоя от трите предходни години.

ж) проектът трябва да бъде иновативен и трябва да отговаря на условията за техническа, икономическа и финансова осъществимост, което ще изисква доклад на някое от публичните или частните субекти, включено в Картата на предприятията за екосистемни предприятия на регион Валенсия.

Размер на субсидията

Размерът на субсидията ще бъде определен в зависимост от колектива на кандидата в момента на започване на дейност като самозаето заето лице в една от следните групи:

а) безработни като цяло: 2 500 евро.

б) безработни лица под 30 години или над 45 години: 3 000 евро.

в) хора с функционално различие: 3500 евро

г) безработни жени, жертви на насилие срещу жените: 4 500 евро.

2. сумите, посочени в букви а), б) и в), се увеличават с 500 EUR за жените.

Специфични задължения

Лицата, които получат помоща, ще имат задължението да поддържат дейността за своя сметка и да са регистрирани в специалния режим за самостоятелно заети лица или не по-малко от 12 месеца след датата на започване на дейността в този режим. 

Изготви:

Галя Иванова Душева

IVANOVA TAX & LAW

Tel. 966 490 849

logo Ivanova Tax and LawGalya Ivanova Dusheva,
Economista
 
www.legisasesores.com
Oficina Moraira: 
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>