Испания – Новости по задължението за деклариране на сделките със свързани лица

IMG_4004Наредба HFP / 816/2017, от 28 август (публ. BOE 30.08.2017) за одобряване на Модел 232 за подаване на информативна декларация за сделките със свързани лица и операциите и ситуациите, свързани с държави или територии, класифицирани като офшорни зони.

Заповедта се прилага за декларациите, съответстващи на данъчните периоди, започващи след 1 януари 2016 г.

Задължението да се отчитат сделките със свързани лица и отношенията с офшорни зони съгласно чл. 13.4 RIS не е нещо ново и досега тази информация се представяше като анекс към годишната декларация по данък върху печалбата Модел 200. Лицата имат задължението да декларират сделките с едно и също лице или предприятие, считано за свързано лице, при условие че размерът на всички транзакции надхвърли 250.000€ , определени в съответствие с пазарната стойност, без да се установява минимална сума за транзакция. Ако общата сума на транзакциите със същото свързано лице надхвърли 250.000€, от предприятието се изисква да отчита всички транзакции независимо от индивидуалната стойност на всяка от тях.

Освен това, както и досега, ще се отчитат определени конкретни операции, при условие че общата сума на всеки вид операция през периода надвишава 100.000€:

• Реализираните го данъкоплатци, които прилагат патентния начин на облагане с данъка върху доходите за физически лица, с предприятия, в които тези лица или техните съпрузи, родители и деца, както самосотятелно, така и съвместно между тях, притежават участие, равно или по-голямо от 25% от вписания или собствения капитал.

• Операции по продажби на цели предприятия.

• Операциите на прехвърляне на акции или дялове на предприятия, които не са обект на продажба на регулираните пазари за ценни книжа или които са допуснати до търговия на регулирани пазари в страни или територии, квалифицирани като офшорни зони.

• Операции по прехвърляне на недвижими имоти.

• Операции с нематериални активи.

Като новост, независимо от размера на всички сделки с едно и също лице или свързано предприятие, винаги ще се изисква да подадат формуляр 232 във връзка с тези операции, когато общата сума на същите за същия вид, за които се използва същия метод за оценка, надвишава 50% от оборота на предприятието за съответния данъчен период.

Специфична документация.

В допълнение към тази информация, която трябва да бъде декларирана в модел 232, ако сме извършили подобни операции, трябва да поддържаме определена конкретна документация, която да е на разположение на данъчната администрация в случай на данъчна проверка или ревизия.

В случая на малки предприятия (тези, чийто нетен оборот е по-малък от 10 милиона евро), е достатъчно да се попълни стандартният документ в приложение V от Наредба HAP/871/2016 от 6 юни.

В случай на лица или свързани лица, чийто нетен оборот е по-малък от 45 милиона евро, специфичната документация ще има следното опростено съдържание:

а. Описание на вида, характеристиките и размера на сделките със свързани лица.

б. Име и фамилия или наименования на предприятието, данъчен адрес и данъчен идентификационен номер на данъчно-задълженото лице и свързаните лица или фирми, с които се извършва сделката.

в. Идентификация на използвания метод на оценяване.

г. Получените сравними данни и стойности или диапазони от стойности, получени от използвания метод за оценка.

Не са задължени да декларират или поддържат специфична документация за операциите със свързани лица следните данъчни субекти:

◾ Членове на данъчна група за операциите, извършвани в рамките на групата.

◾ Групировки с общи икономически интереси (AIE) и Временни бизнес съюзи (UTEs).

◾ Операции, извършвани в областта на публичните търгове за продажба или публични оферти за придобиване на ценни книжа.

Срок за подаване на декларацията

Крайният срок за представяне на модел 232 на “Информативна декларация за свързани дейности и операции и ситуации, свързани с държави или територии, класифицирани като офшорни зони”, за данъчни периоди, започващи през 2016 г. и завършващи преди 31 декември 2016 г., ще бъде от 1 до 30 ноември след края на данъчния период, за който се отнася информацията, която трябва да бъде предоставена.

logo Ivanova Tax and LawGalya Ivanova Dusheva,

Economista
 

Oficina Moraira: 

03724 Moraira (Alicante)

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>