Испания – Дневни и пътни разходи в командироването на работници

IMG_0061В днешната статия ще разгледаме освободените от облагане диети и разходите за нощувка, които компаниите изплащат на работниците и служителите си.

Разходи за пътни

Освободени са от данъчно облагане средствата, изплатени от компаниите на работниците за компенсиране на разходите за транспорт на служителя или работника извън завода, работилницата, офиса или работното място, когато работата налага да извършат своите задължения на друго място, при следните условия и граници по отношение на сумите:

• Когато работникът или служителят използва обществения транспорт, размерът на разходите, който е оправдан от фактура или еквивалентен документ.

• В друг случай, сумата, получена чрез изчисляване на 0,19 евро на километър, при условие, че реално се докаже пътуването, плюс други такси, напр. такси за паркиране, когато се оправдаят с документ.

Обезщетения за разходите за дневна издръжка и престой (доказани с фактура до границите, описани по-долу и документ, който доказва самото пътуване, подписан или подпечатан от лица, чужди за компанията, без да се надвишават описаните по-долу лимити)

Освободени от данъчно облагане са сумите, изплатени от дружеството с цел компенсация на нормалните дневни разходи и престой в ресторанти, хотели и други заведения за обществено хранене, в община, различна от обичайното място на работа на работника и тази, която представлява неговото местоживеене.

В случай на придвижване и пребиваване в продължение на непрекъснат период, надхвърлящ девет месеца, тези компенсаторни разходи няма да са освободени от облагане с данъци. За тази цел, няма да се изключват ваканциите, болничните или други обстоятелства, които не предизвикват промяна в изпращането в друго място.

За тази цел платецът е длъжен да докаже датата и мястото на пътуването, както и неговата причина или мотив.

Считат се компансаторни разходи назначенията за нормалните дневни разходи и престой в хотели, ресторанти и други заведения за обществено хранене, само при следните обстоятелства:

Когато не е свързано с нощуване в община, различно от обичайното място на пребиваване или работа:

За разходите за нощувка: оправданите суми. В случай на водачи, извършващи превоз на товари с пътни превозни средства, не се изисква обосновка от гледна точка на разходите за дневни разходи, които не надвишават 15 евро на ден, ако са за нощувка в рамките на територията на Испания, или 25 евро на ден , ако те съответстват на пътувания до чужда територия.

За дневни:

Когато пътуването е на територията на Испания, максималният размер е 53,34 евро на ден. Когато пътуването е извън границите на Испания определеният със закон максимум е 91,35 евро на ден.

Когато пътуването е без пренощуване в община, различна от обичайното място на местоживеене или работа, обезщетенията за дневни разходи са следните:

При пътуване на територията на Испания: 26,67 евро на ден максимум.

При пътуване до чужди територии: 48,08 евро на ден максимум.

Специални правила извън посочените по-горе законодателят определя за следните групи работници и служители:

  1. Самолетен персонал на авиокомпаниите
  2. Персонал, изпратен извън страната
  3. Мобилни или мобилни работни центрове
  4. Специални трудови правоотношения от зависимо естество
  5. Прехвърляне на работата
  6. Членове на съда на журито
  7. Членове на избирателните секции
  8. Членове на представителни институции

Посочените командировъчни са необлагаеми с Данък върху доходите на физическите лица по отношение на работниците, освен че представляват необходимо-присъщ разход за целите на данъчното облагане за компаниите. Задължително условие е да бъдат изплатени на работници или служители по трудов договор, т.е. описаното по-горе не се отнася за собственици или управители на компании.

Galya Ivanova Dusheva,
Economista
 
www.ivanovataxlaw.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>