Заверки и легализации

bulgarflagЗа да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и “легализиран”. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” от Министерството на правосъдието се съдържа в раздел “Публични услуги” на следния интернет сайт: www.mjeli.government.bg
Сектор “Заверки и легализации” на МВнР се намира в сградата на ул. “Алфред Нобел” № 2, 1040 София. Приемното време е всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. Тел: 807 64 13; 807 64 12;

Приемането и предаването на документи за обикновена и бърза услуга е в часовете от 10.00 до 15.00ч.

За експресна услуга документи за обработка се приемат от 10.00 до 12.00ч., като обработените документи се предават от 13.00 до 15.00 часа – Приемно време на “Заверки и легализации”.

Заплащането на услугата за удостоверяване (легализиране) и заверка става само чрез държавни таксови марки (не пощенски!), които се залепват върху документа.

Необходимите таксови марки можете да закупите в най-близката пощенска станция на бул. “Цариградско шосе” №85, бл.109 (до спирката на хотел Плиска).

Дирекция „Консулски отношения” съобщава, че от 01 декември 2009 година се въвежда нова система за заверки и легализация на документите.

Вместо досега полаганите щемпели ще се премине към обработка на приетите документи със стикери.

Новата система представлява електронна обработка и контрол на документите. Тя ще предоставя възможност за проверка на заверените с „Apostille” документи. Проверката може да се осъществи посредством тринадесет цифрен идентификационен номер, който ще фигурира върху стикера. Интернет адресът за проверка е http://apostille.mfa.bg.

Образци на молби и заявления: Декларация на преводача; Заявление – образец за легализация на документ или заверка на подписа на преводача; Молба за проверка относно извършени заверки от български дипломатически и консулски представители Молба за издаване иа удостоверение относно сключен договор за възлагане от Минитерството на външните работи на извършването на официални преводи от фирми /www.mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>