Важно: ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕНСИИ

138859342476-Bonos-pension-65За всички граждани от 28-те държави, членуващи в Европейския съюз се прилагат еднакви директиви, свързани с правото им на пенсиониране. Това са Директива № 883/2004 и допълващата я Директива №987/2009, и двете на Съвета за координация на системите за социална сигурност. С тези документи на Европейския парламент се гарантира равнопоставеност на хората с предстоящо пенсиониране. Чрез цитираните разпоредби става възможно да се взимат под внимание не само трудовият стаж в родната страна на лицето, а и всички периоди на осигуряване, които европейският гражданин има добити във всяка една от държавите-членки, където е извършена редовна / т.е. с осигуровки/ трудова дейност.

Основно се явява изискването за неотменно съобразяване със законодателството на съответната държава, в която е отработен осигурителният стаж.

Всяка страна от ЕО е заявила, че приема приложение VIII на Директива 883/2004 на Съвета, което на практика означава, че е възможно да се прави само самостоятелно изчисление или паралелно самостоятелно и пропорционално изчисление на пенсията. Задължение на всяка една европейска пенсионна служба е да процедира така, щото пенсията на лицето да се изчисли при по-благоприятния за него размер.

Самостоятелна пенсия е тази, която се отпуска на европейския гражданин без да се вземат осигурителните периоди в другите страни-членки. Това се прави, когато го позволява законодателството на дадената държава и когато лицето отговаря на тези условия.

Например, като се има впредвид, че през 2014 година мъжете и жените в България ще продължат да се пенсионират по предпоставките от 2013 година, то това означава, че българин на 63 год. и 8 месечна възраст, със събран осигурителен стаж от родината общо 37 години и 8 месеца може да подаде документите си с право на определянето му на самостоятелна пенсия. Същото важи и за жени с 34 години и 8 месеца трудов стаж с платени към него социални осигуровки и навършена възраст от 60 години и 8 месеца.

Когато на български гражданин не му достига добитият в родината трудов стаж, за да може да използва благоприятните условия с неувеличаване на стаж и възраст през 2014 година, но е работил и се е осигурявал в друга европейска страна от ЕО, например Гърция, Испания, Германия, Австрия или др., тогава се прилага правилото на т.н. пропорционална пенсия. При този вид пенсиониране се сумират всички осигурителни периоди, като целта е да се направи един теоретичен размер, след което всяка една държава, било то България и Гърция или България и Испания /или коя да е друга/, определя пропорционален размер на изплащане, зависещ от продължителността на трудовото осигуряване според нейното законодателство. Например, жена, която през 2014 година ще навърши 60 години и 8 месеца възраст и имаща 28 години придобит в България осигурителен стаж, няма да може да се пенсионира през идущата година, защото не отговаря на изискванията на последното, актуализирано през 2013 година българско пенсионно законодателство, според което на нея ще й са нужни 34, 8 месеца общ осигурителен стаж. Но същата жена е работила и се е осигурявала в Гърция 7 години. С прилагане на европейските регламенти за координация на различните системи за социална сигурност на държавите-членки, на жената ще й се отпусне пенсия от България, тъй като ще се сумират периодите на осигуряване в България и Гърция т.е. 28 години плюс 7 години = 35 трудов осигурителен стаж / а за да излезе в пенсия през 2014 година са й достатъчни 34 години и 8 месеца/.

Използвайки отново правилото за пропорционална пенсия, жената би могла да стартира пенсионирането си и в Гърция. Според гръцкото законодателство тя няма задължително придобит в Гърция 15 години трудово-осигурителен стаж, а само 7, но с наличните 28 години и от България получава право за внасяне на пенсионни документи. Дали в България или в Гърция ще внесе някой молбата си за пенсиониране е лично решение, продиктувано от избора на страна за постоянно пребиваване, като който и вариант да се реализира, крайните пенсионни суми от всяка една от страните ще е един и същ.

Важно е да се знае, че при правото на пенсия, чието отпускане зависи от признаване на осигурителния стаж по условията на дадена категория труд /например по българското законодателство/, за преценка на такъв вид пенсия се вземат под внимание периоди от същия вид, но отработен на територията на друга страна-членка на Европейския съюз. Това означава, че ако европейският гражданин представи трудов стаж от Испания, за който може да се приеме, че съотвества на равностоен труд, положен при условията на I-ва и II-ра категория по българското законодателство, то същият ще се вземе впредвид като такъв при преценка на правото на пенсия /пар.4 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване/.

При отпускане на пенсии по международен договор не се изискват оригинални документи от лицата, кандидати за българска пенсия, стига копията да са законно заверени от компетентната институция на съответната държава на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Швейцария.

С постановление на МС №80/2013, обнародвано в ДВ бр.33/2013 е изменена Наредбата за пенсиите и осигурителен стаж, като са направени съществени промени, свързани с реда, начина и сроковете на отпускане и изплащане на български пенсии и пенсиите по международни договори. Конкретно за лицата, които живеят в чужбина, сроковете се съкращават от 6 на 4 месеца по отношение на нередовните или липсващи документи, като след този срок длъжностното лице от НОИ се произнася по наличните редовни документи. Снежана Дзобелова | Български новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>