Полезно

createunamarcapersonal_enredenlared

Настоящата информация е ориентировъчна и в никакъв случай не предоставя на потребителите подробно и изчерпателно юридическо становище по повдигнатите теми. Сайтът не поема отговорност за цялостно разрешаване на юридически казуси само и единствено на базата на предоставената тук ориентировъчна и изходна правна информация.

Испания – Специални парични обезщетения, независещи от вноски

images33

Някои обезщетения за социална сигурност, наричани специални парични обезщетения, независещи от вноски, се предоставят изключително в държавата, в която пребивава съответното лице. Поради това не е възможно [&hellip

Испания – Дългосрочни грижи

images35

Кога имате право на дългосрочни грижи? Лице, което е изгубило или изгуби своята физическа, умствена, интелектуална или сетивна независимост поради старост, заболяване или увреждане и за извършване [&hellip

Испания – Минимални средства

images36

На лицата, намиращи се в определена ситуация на нужда, се предоставят финансирани от данъците независещи от вноски обезщетения въз основа на проверка на доходите. Обезщетенията не се [&hellip

Испания – Обезщетения за безработица

images37

Лицата, които са безработни, но са в състояния и желаят да работят, или такива, които са били съкратени, или чието работно време (и съответно заплата) са понижени [&hellip

Испания – Семейни обезщетения

meisjemetgeld

Лицата работещи и/или пребиваващи в Испания могат да имат право на семейни обезщетения за всяко издържано дете в семейството под 18 годишна възраст или над тази възраст, [&hellip

Испания – Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести

images38

Испанската социално осигурителна система няма отделни условия за трудови злополуки и професионални болести. Въпреки това съответният служител ще получи определени обезщетения към описаните по-горе. Трудовата злополука може [&hellip

Испания – Обезщетения за преживели лица

images31

Помощи при смърт и пенсии за преживели лица се изплащат на преживели лица на починало осигурено лице, в случай че последното: – E било регистрирано по социално [&hellip

Право на пенсия при преместване в рамките на ЕС

images39

Разпоредбите на ЕС за пенсии за старост засягат изключително държавни пенсионни схеми, а не фирмени, професионални или частни такива. Те гарантират, че: – Във всяка държава на [&hellip

Испания – Обезщетения за инвалидност

índice9

Кога имате право на обезщетения за инвалидност? Трайна неработоспособност Даден служител се счита за трайно неработоспособен (incapacidad permanente), в случай че, след завършване на предписаното му лечение [&hellip

Испания – Обезщетения за майчинство и бащинство

images40

Кога имате право на обезщетения за майчинство или бащинство? Обезщетения в натура Здравни грижи (asistencia sanitaria) се предоставят на заетите жени, пенсионери, приравнени групи и членовете на [&hellip

Испания – Парични обезщетения за болест

images38

Паричните обезщетения за болест за временна неработоспособност (incapacidad temporal) се изплащат на лица със социално осигурителна схема, на които се е наложило да прекъснат работа поради заболяване [&hellip

Испания – Здравни грижи

images42

Кога имате право на здравни грижи? Кой е осигурен? – Регистрираните служители, които принадлежат към някоя социалноосигурителна схема и които са в равностойно положение. За целите на [&hellip

Испания – Социално осигуряване

índice10

Социално осигурителната система в Испания има две нива или типове закрила: зависеща от вноски система и независеща от вноски система. Система, зависеща от плащане на вноски В [&hellip

Испания – Новият закон за пенсиониране ще влезе в сила от 1 януари 2013 г.

images43

Новият закон за пенсиониране в Испания ще влезе в сила от 1 януари 2013 г., Той ще включва следното: Увеличение на възрастта за пенсиониране от 65 на [&hellip


Страница 14 от 14« Първа...1011121314