Полезно

createunamarcapersonal_enredenlared

Настоящата информация е ориентировъчна и в никакъв случай не предоставя на потребителите подробно и изчерпателно юридическо становище по повдигнатите теми. Сайтът не поема отговорност за цялостно разрешаване на юридически казуси само и единствено на базата на предоставената тук ориентировъчна и изходна правна информация.

Испания – Детски ясли, детски градини и образование

images24

Посещението на детски ясли и детски градини е доброволно и безплатно. Началното образование е задължително и обхваща децата от 6 до 12 годишна възраст. Средното образование също [&hellip

Испания – Данъци

images25

Работодателят удържа дължимите от работника данъци и социални осигуровки от месечната брутна заплата. Дължимият данък върху личния доход се начислява върху всеки доход, придобит чрез труд или [&hellip

Испания – Медицинско обслужване

images26

В Испания държавата покрива здравните нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално – осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент [&hellip

Испания – Cоциално осигурителен номер

índice3

Ако за първи път започвате работа в Испания, трябва да получите собствен социално осигурителен номер. Обикновено работодателят извършва процедурата по вписване на своите работници в социално осигурителната [&hellip

Испания – Адресна регистрация (Padronamiento)

índice4

Ако имате намерение да живеете в Испания, трябва да се регистрирате в местната Oбщина (Ayuntamiento), като представите Договор за наем, а, ако нямате такъв то това може да [&hellip

Испания – Подмяна на NIE – тата с по малки карти

índice5

Започна подмяна на NIE – тата (големите зелени листи) с по – малки картонени карти. Смяната е по желание и не е задължителна. Услугата струва 10.20 Евро, [&hellip

Испания – В офисите на INEM само с предварителна среща

índice6

За всички офиси на INEM (oficinas de prestaciones) вече се изисква предварителна среща. Aктуалното име на INEM в момента е SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). За [&hellip

Испания – Правата на гражданите пред полицията

images44

В настоящата статия ще се спрем накратко върху най-важните случаи, в които гражданите се нуждаят от точна информация за правата си. Няколко основни нормативни акта регулират тази [&hellip

България – Закон за пенсионирането – промени

images46

От 01.01.2012г. се прие поредната пенсионна реформа, свързана с промени в условията за придобиване на право на пенсия съгласно българското законодателство. Тези промени засягат и българските граждани, [&hellip

Испания – Новите промени в закона за домашните помощници – 2012 г.

images28

Новите промени, които влязоха в сила през януари ще регламентират труда на работещите като домашни помощници. В Испания тази професия се упражнява преди всичко от жени – [&hellip

Възстановяване на Българското гражданство

images29

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО: 1. Молба от лицето по образец – Приложение № 2 към Наредба № 1от 1999 г. за прилагане [&hellip

Испания – Промени в закона за пазара на труда

índice

Промените в законодателството са насочени към създаване на стимули за фирмите да наемат служители. Освен, че работодателите ще получават данъчни облекчения, ако наемат млади хора, те получават [&hellip

Испания – Помощи за откриване на autonomo (фирма – едноличен търговец)

images30

1. Има право да кандидатства всеки, който до момента на подаването на документите е бил регистриран в Servef, като безработен. 2. Всеки, който започне дейност в момента и [&hellip

Испания – Получаване на социални помощи за безработни (subsidios)

images31

1. Помощта е в размер на 426 Евро. 2. Минималното време изисквано за работа с трудов договор във фирма е 6 месеца преди подаването на документите. 3. [&hellip

Испания – Гарантирани доходи (renta garantizada de ciudadanía)

images32

Държавата отпуска социални помощи (renta garantizada de ciudadanía). Размерът е около 390 Евро на месец. Изискванията са кандидатстващите да имат 2 години адресна регистрация в съответното населено [&hellip

Испания – Получаване на гражданство

índice8

За да кандидатстват за испанско гражданство българските граждани трябва да са живели в Испания законно и непрекъснато в продължение на 10 години от датата на издаването им [&hellip


Страница 13 от 14« Първа...1011121314