Полезно

createunamarcapersonal_enredenlared

Настоящата информация е ориентировъчна и в никакъв случай не предоставя на потребителите подробно и изчерпателно юридическо становище по повдигнатите теми. Сайтът не поема отговорност за цялостно разрешаване на юридически казуси само и единствено на базата на предоставената тук ориентировъчна и изходна правна информация.

Испания – Права и помощ за жени жертви на домашно насилие

Violencia-domestica

1. СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА…….. 2 1.1. КОЙ Е ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА? …………………………………………………… 2 1.2. КАК СЕ [&hellip

Испания – Пълният текст на закона за признаване и приравняване на образование и дипломи от чужбина

diploma

Приравняване на университетски дипломи: Приравняване на чужди  дипломи за висше образование  към Испански университетски дипломи и академично ниво. Ореинтирано е към Всеки завършил висше образование може да подаде заявление за приравняване на чужда  диплома за висше образование  [&hellip

България – Нови поправки в Закона за здравното осигуряване, касаещи българите живеещи в чужбина

índice32

Текстовете от приетите от Народното събрание поправки в Закона за здравното осигуряване: Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.) [&hellip

България – Освобождаването от здравни вноски при по – дълъг престой в чужбина се улеснява

images51

Българските граждани, които пребивават в чужбина повече от 183 дни в годината, ще могат да се освобождават от плащането на здравни вноски не само с предварително подадена [&hellip

Испания – Елементи определящи стойността при продажба на имоти без посредник

images26

Решили сте да обявите  свои имоти за продажба, но не знаете как да определите точната стойност. Трябва да сте на ясно, че съществуват цели 27 показателя за това, но тук ще се спрем само на [&hellip

Испания – Приравняване, легализиране и признаване на дипломи

images35

1. Всеки, който иска да легализира и приравни своята диплома може да подаде за това молба в Министерството на Образованието и  Културата (Ministerio de Educacion, Cultura y [&hellip

БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2013Г.

índice

За  да се пенсионират през 2013г. по условията  на чл.68,ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица трябва да отговарят на следните условия: жени мъже възраст стаж възраст стаж 60 [&hellip

БЪЛГАРИЯ – ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНИ ВНОСКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА (ИСПАНИЯ)

índice46

Българските граждани живеещи в Испания, както и  останалите живеещи чужбина, следва да имат предвид, че НЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ трябва да подават ДЕКЛАРАЦИЯ по § 19п от ПРЗ на Закона за [&hellip

ИСПАНИЯ – НОВА ЗДРАВНА РЕФОРМА – КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

medicos_241

Съвсем  естествено кризата почука на вратата  на испанското здравеопазване. В опит да се спестят средства и да се рационализира  публичната здравната система, на 4 август 2012г., в испанския еквивалент на Държавен [&hellip

България – Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

medicos2

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване: Декларацията се подава от български  граждани, които отговарят на условията  по чл. [&hellip

България – З А Я В Л Е Н И Е По 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване

images

Вх. № …………………… От…………………….20.….г. З А Я В Л Е Н И Е По 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване. От ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ЕГН Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………………….. [&hellip

България – Възстановяване на здравноосигурителните права

images

Възстановяване  на здравноосигурителните права на лицата, освободени от заплащане на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а и §19и, ал. 1 от ПЗР на ЗЗО: В случаите, когато [&hellip

България – Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

images

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни  вноски и възстановяване на здравноосигурителни  права-България: Пр. уредба ЗЗО – чл. 33, чл. 35, чл. 40а, чл. 52, § 1 от ДР на [&hellip

ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ БЪЛГАРИТЕ В ИСПАНИЯ ДА ЗАПЛАЩАТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК, ВОДА, ДАНЪЦИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ НА СВОИТЕ ИМОТИ ДИРЕКТНО ОТ ИСПАНИЯ

images91

Представете си улеснението за нашите сънародници в Испания. Представете си и спестените пари от излишни пътувания със самолет или автобус. Представете си и възможността за пълна яснота относно [&hellip

България – Здравно осигуряване на българските граждани, живеещи в чужбина

images37

От 1 януари 2012 г. са в сила важни промени в Закона за здравното осигуряване. Българите, живеещи предимно в чужбина вече имат възможност да се освободят от [&hellip

Испания – Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица с постоянно място на дейност в Испания

biznes-4

В поредица от статии ще разгледаме данъчното облагане на българските фирми, които получават доходи от търговската си дейност на испанска територия. На първо място трябва да разграничим [&hellip


Страница 11 от 14« Първа...910111213...Последна »