Лични данни

SpainBg, като сайт администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Испанското законодателство се задължава да не предоставя на трети лица информация, данни или, какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

SpainBg няма да продава, отдава, търгува или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на следните случаи: Ако се изисква от закона; Ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

SpainBg ще вземе предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати не оторизирано или случайно разкриване на лична информация.