Експерти

Испания – Данъчните ще имат списък на титулярите на банкови сметки

contabilidad-cuenta-bancaria

Данъчната администрация ще има информация за притежателите на всички видове банкови сметки и депозити на всяко лице , работещо в Испания, след като се създаде файла за финансова собственост, чието създаване [&hellip

Испания – До 30ти април всички живеещи на територията на Испания трябва да подадат декларация за своите сметки и собствености в чужбина (в това число и България) надвишаващи 50 000 Евро

images39

Модел 720 – Декларация за информация относно собствености и права в чужбина Законова уредба: Закон 7 от 29 октомври 2012.; Наредба 72/2013 от 30 януари 2013. Длъжни [&hellip

Испания – Как да спестим с декларацията за Данъка върху общия доход

images51

Според изчисление, направено от Съюза на Техниците към данъчната администрация Gestha данъкоплатец с годишен доход от € 30 000 може да спести почти 3.000€ при подаването на следващата годишна данъчна [&hellip

Испания – Трудови договори за обучение

images67

Една от най-важните цели на Реформата на трудовото законодателство, приета със Закон 3 от 10 февруари 2012 г., е да насърчи заетостта на лицата под 30-годишна възраст [&hellip

Испания – Модели за облагане с Данък върху общия доход на едноличните търговци

índice4

Когато едноличните търговци започват търговска дейност, са изправени пред въпроса кой от възможните режими за облагане е най-благоприятен за тях. Съгласно Закона за Данъка върху общия доход [&hellip

Испания – Майчинство

images

Законът за Равенство на Възможностите, който влезе в сила през март 2007 г. внесе някои новости относно отпуска по майчинство, който могат да ползват родителите и позволява [&hellip

Испания – Икономическа помощ за деца

índice2

Помощта за деца се отпуска за всяко дете под 18 години, което е на издръжка на получателя на помощта, както и за навършилите 18 години в случаите, [&hellip

Испания – Видове фирми – Част 3

índice3

Част 3 6. Командитно дружество Става дума за меркантилно сдружение, което се характеризира с наличието на два вида съдружници: неограничено отговорни съдружници (командитери) и съдружници с ограничена [&hellip

Испания – Видове фирми – Част 2

images59

4. Сдружения с нестопанска цел Юридическите лица с нестопанска цел са асоциации и фондации. Те могат свободно да определят целите си и да се самоопределят като организации [&hellip

Испания – Видове фирми – Част 1

images39

В поредица от статии ще разгледаме различните видове фирми в Испания с техните предимства и недостатъци, както и задълженията, които трябва да изпълнява всеки вид фирмa. 1. [&hellip

Аликанте – Галя Душева – Данъчен консултант – oбслужва фирми в Аликанте, Валенсия и цялата област

SONY DSC

  Предлагаме ви отговорност, точност, обективност и спазване на професионалната тайна. Безплатна първа консултация. Образование и дейност: Магистърска степен специалност „Финанси“, придобита в Икономически университет Варна, призната [&hellip

Испания – Място за стопанска дейност на чуждестранни юридически лица. Регистрация.

images40

Ще разгледаме някои от възможните начини, по които една чуждестранна компания може да се установи в Испания: Представителен офис Като правило дейността на представителния офис трябва да [&hellip

Испания – Данъчно облагане на чуждестранни лица без постоянно място на дейност – 2 част

images41

Разликата при данъчното облагане н чуждестранни лица без постоянно място на дейност в Испания е, че данъкът се заплаща за всеки отделен доход, назависимо дали става дума [&hellip

Испания – Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица с постоянно място на дейност в Испания

biznes-4

В поредица от статии ще разгледаме данъчното облагане на българските фирми, които получават доходи от търговската си дейност на испанска територия. На първо място трябва да разграничим [&hellip

Защо да работя за своя сметка-Галя Душева, Данъчен консултант, Аликанте

SONY DSC

  Напоследък, подтиквани от безработицата и в опитите си да използваме евентуалните възможности за работа, на много от нас ни минава през ума да предпочетем да работим [&hellip


Страница 4 от 41234