ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: ДО БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

images

Уважаеми сънародници. С Указ 385 от 31 октомври 2012 г. обнародван в “Държавен вестник” бр. 87/09.11.2012 г. Президентът на Република България определи 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България, чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

При произвеждане на националния референдум избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване изискванията на Изборния кодекс.

За да бъде открита избирателна секция в населеното място, където има дипломатическо или консулско представителство e необходимо не по малко от 20 гласоподаватели да са заявили желание да гласуват до 1 януари 2013 г. включително.

Всеки желаещ подава отделно заявление, което подписва саморъчно.

Заявленията са съгласно приложения към писмото образец и могат да се попълват по един от следните начини:

-Лично от гласоподавателя в съответното консулско или дипломатическо представителство в съответната държава.

-Чрез писмо до консулското или дипломатическото представителство в съответната държава.

-В електронна форма, чрез сканирано изображение, във формат PDF или TIFF на саморъчно подписаното заявление изпратено на емейла на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Централната избирателна комисия определя не по късно от 5 януари 2013 г. с решение дипломатическите или консулски представителства на Република България, в, които ще се образуват избирателни секции.

Решението се публикува в Интернет страниците на ЦИК -www.cik.bg и Министерството на външните работи на Република България-http://www.mfa.government.bg, както и на съответното консулско или дипломатическо представителство на Република България.

На 27 януари 2013 г. гласуването започва в 6.00 часа сутринта местно време и завършва в 19.00 часа местно време.

За да установят правото си на глас гласоподавателите удостоверяват това с валиден личен документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта).

Всички български граждани с избирателни права явили се да гласуват в откритите избирателни секции се допускат да гласуват и се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след представяне на :

-документ за самоличност

-декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Когато срокът за валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение на дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Подробна информация за гласуването в съответното в съответните консулски и дипломатически представителства на Република България в съответното населено място можете да намерите на Интернет страниците на ЦИК и на Министерството на външните работи.

Председател: Красимира Медарова

Секретар: Севинч Солакова

Централна избирателна комисия

София, пл. „Княз Александър І“ № 1,
Сградата на Народното събрание
Тел. + 359-2-939-37-77, 939-35-67,
факс: + 359-2-986-16-79
e-mail: cik@cik.bg, www.cik.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>