Испания – Трудови договори за обучение

imagesЕдна от най-важните цели на Реформата на трудовото законодателство, приета със Закон 3 от 10 февруари 2012 г., е да насърчи заетостта на лицата под 30-годишна възраст чрез професионалната им квалификация в схема на ротация на работните места, придружено с всички видове данъчни облекчения и намаления на социалните осигуровки за работодателите.

Изисквания за сключване на този вид договор: Договорите за обучение могат да се сключат с работници на възраст между 16 и 30 години  при условие, че не притежават професионална квалификация, придобита от системата за професионално обучение за професията, за която се обучават. За лицата с увреждания не съществува ограничение при горната възрастова граница.

Продължителност на договора: Договорът може да бъде подписан за минимален период от една година и максимум три години.

Въпреки това чрез колективен трудов договор могат да се уговорят различни условия на договора според организационните и производствените нужди на фирмите, като минималният период е 6 месеца и максималният три години.

Отсъствията поради временна нетрудоспособност, отпускът поради риск по време на бременност, отпускът по майчинство, осиновяване или приемна грижа, кърмене и бащинство, не се включват при изчисляването на продължителността на договора.

Продължителност на работния ден

Ефективното работно време не може да надвишава 75% от 8-часовия работен ден през първата година и 85% от пълния работен ден по време на втората и третата година на договора.

Служителите не могат да работят извънредно, освен установените в чл. 35.3 от Устава на работниците случаи, не могат да упражняват нощен труд или работа на смени.

Заплащане

Заплащането на работника трябва да бъде пропорционално на работеното време в съответствие с разпоредбите на колективния трудов договор.

Ако не е уговорено, изчислението се основава на минималната работна заплата, като в никакъв случай заплащането не може да бъде по-малко от минималната работна заплата, пропорционална на ефективно работените часове.

Минималната работна заплата за 2012 г. е определена на 21,38 евро на ден или 641,40 евро на месец (Кралски указ 1888 от 30 декември 2011 за определяне на минималната работна заплата за 2012 г.)

Пример:

Минималната работна заплата е 641,40 евро. Заплатата при договора за обучение е в размер на 75% от минималната работна заплата или 481,05 евро.

Теоретично обучение

Теоретичното обучение се извършва от оторизирани учебни центрове. От 12/02/2012 се анулират от договорите за обучение, ориентирани към получаване на диплома в т. нар. ЕСО (задължителното в Испания образование).

Работното време, насочено към придобиване на теоретично обучение, е 25% от пълния работен ден по време на първата година от договора и 15% през втората и третата година. Това обучение има бонус в размер на 100% от социалното осигуряване.

Професионалното обучение, придобито чрез този вид договор, се акредитира чрез издаването на сертификати за квалификация и сертификати за професионално обучение, които се издават от компетентния държавен орган.

Защита при безработица

Работниците на договор за обучение имат пълни трудови права и социална защита, включително защита при безработица, както и правата, които дава Фондът за гарантиране на заплатиите Fogasa.

Защо да изберем договора за обучение?

Договорът за обучение има за цел да стимулира наемането на работа на лица под 30-годишна възраст, за да могат да навлязат на пазара на труда при най-добрите за тях условия на труд, съчетани с максимални предимства за работодателя.

Договорите за обучение са евтини: теоретичната квалификация може да се проведе задочно, а практиката – да се установи в съответствие с производствените нужди на конкретната фирма.

Разходите за обучение също се заплащат от  социалното осигуряване.

Ако фирмата отговаря на определени изисквания, договорът може да има бонус в размер на 100%  от вноската за социално осигуряване (или 75% в дружества с повече от 250 служители). Изискванията, на които трябва да бъдат изпълнени, са следните:

а)Първоначалният трудов договор трябва да се сключи, когато лицето е регистрирано като активно търсещо работа в Бюрото по труда.

б) Да са изпълнени условията, предвидени в раздел I от Закон 43 от 29 декеври 2006 (относно условията по прекъсването на последния трудов договор на наетото лице, съществуването на роднински връзки със собственика на фирмата и др. подобни).

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>