Със стаж от чужбина – пари за “клас” в България

imagesНационалният осигурителен институт не удостоверява трудов стаж, натрупан в друга страна-членка на Евросъюза.
В НОИ се представят съответните европейски формуляри само, ако кандидатствате за някое от осемте обезщетения и помощи, по които осигурителният институт е компетентна институция в рамките на ЕС /”Български новини” е разяснявал тази тема, публикацията можете да видите на сайта на вестника www.newsbg.eu/.
Но, ако след прибирането си в родината започнете работа, не е необходимо да представяте в НОИ никакъв документ от държавата, в която сте живели, за годините натрупан стаж и осигуровки.
Документ за това може да е необходим на новия ви работодател в случай, че предишният ви стаж ще има значение за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, т. нар. “клас”.
Тъй като това е трудово, а не осигурително право, то е в компетенциите не на НОИ, а на Министерството на труда и социалната политика в България.
Това разясни за “Български новини” Мария Касърова, директор на дирекция “Европейски програми и международно сътрудничество” в НОИ.
В отговор на читателски въпроси “Български новини” продължава темата с информация от българското социално министерство.
Задължението за зачитане на трудов стаж при работа в страни-членки на Европейския съюз е регламенитрано в българското трудово законодателство, с последни промени и допълнения от 2010 г.
За такива периоди се признава времето, през което сънародникът ни е изпълнявал работа по трудово правоотношение според законодателството на другата държава-членка на ЕС.
За трудов стаж се отчита и времето, през което българските граждани са работили без трудов договор, но са изпълнявали трудова дейност или професия на територията на държава-членка, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в България.
Още едно условие е през това време те да са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица, съгласно местното законодателство.
Разпоредби в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения уточняват процедурата по признаването на трудовия стаж.
В тях изрично е записано, че стаж, придобит в друга държава-членка на ЕС, се признава от работодателя, при когото служителят работи по трудово правоотношение.
Работодателят трябва да зачете осигурителния стаж по представените документи, с които завръщащите се в България разполагат и от които се вижда колко години са работили навън.
Новият им шеф трябва да вземе предвид този период при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, т. нар. клас.
За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което прилагате документ за възникване и за прекратяване на трудовото ви правоотношение в съответната страна-членка на ЕК.
Приемат се документи, издадени от работодателя или друга компетентна институция в страната, съгласно нейното законодателство, които удостоверяват трудовия стаж.
От удостоверението трябва ясно да личи характерът и продължителността на работата.
Това може да са екземплярът от писмото от работодателя за назначаването ви, трудов или аналогичен договор, документът, с който сте освободен от работа.
Те трябва да бъдат преведени, заверени и легализирани. Документи от социалното осигуряване, които потвърждават внасянето на осигурителни вноски, не служат за доказване на трудов стаж по българското трудово законодателство, уточняват от министерството.
Те имат значение само за целите на социалното осигуряване и възможността да ползвате правата си от него.
Въз основа на предоставените документи, работодателят предприема необходимите действия, за да осигури ползването на трудовите ви права, които произтичат от наличието и продължителността на трудовия стаж.
Зачитането на периода ви на заетост в рамките на Европейския съюз играе роля при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж.
Това се регулира съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Според нейните разпоредби, при определяне на допълнителната сума за заплащане в зависимост от придобития професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, натрупан в друга държава-членка.
Той обаче трябва да е положен на работа, която е същата, сходна или със същия характер, каквато е длъжността ви по сключения трудов договор в България.
Коя работа отговаря на това изискване – да е “същата, със същия характер или сходна”, се определя от вътрешните правила за работната заплата на съответния български работодател. /newsbg.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>