Списъците с длъжници в Испания – АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

deudoresmorososИма много българи, които са включени в списък на длъжниците (fichero de morosos), и не могат да си купят нито кола, нито телевизор на изплащане. В закона има важни моменти по отношение на тези листи, които трябва да се имат предвид. Също така заличаването от тях е административен процес, който изисква време. Но да започнем по ред:

Търсим си кола, намираме точно това, което желаем, и от автокъщата ни правят много добра оферта. Подаваме документи за финансиране, за да я купим, и точно тук идва изненадата. Уведомяват ни, че фигурираме във т.нар. fichero de morosos (списък на длъжниците) и не могат да ни отпуснат искания заем.

Оправдаваме срама с факта, че никой не ни е уведомил предварително за това, но възмущението остава, обзема ни чувство на безпомощност и в крайна сметка…оставаме без кола.

Друга подобна ситуация: кандидатстваме за ипотечен заем, за да си купим жилище, където – най-накрая – се надяваме да бъдем спокойни със семейството си, но изведнъж ни отказват, защото сме включени в списъка на длъжниците.

Това са най-честите сценарии, в които попадат клиентите, дошли да търсят юридически съвет и помощ, за да излязат от тази неприятна и неудобна ситуация.

В Испания списъците с длъжници обикновено се използват от мобилните и интернет операторите, както и от финансовите институции, сред които големите банки, кредитни и лизингови компании, финансови къщи, предлагащи потребителски кредити.

Преди да изясним как да решите подобен проблем (което никак не е лесно), трябва да отбележим, че включването на данните ви в някой от списъците на длъжниците е свързано със спазването на финансови задължения, и трябва да се извърши, когато имате някакъв дълг (дължим по договор с мобилен оператор, например), който е пресрочен (минала е последната му дата за плащане), станал е изискуем, защото в крайна сметка не е платен, и кредиторът настоява да му се плати, като за това е предприел съответните действия, които са неопровержими.

Как може кредиторът да изиска плащане на дълга? Има два начина:

1. чрез съдебен иск срещу длъжника в съда или 2. извън съдебно – чрез препоръчани писма, burofax и обаждания, за да предявят претенциите си към дълга. (Претенцията за изплащане на дълга, без да минава пред съдия, може да бъде предявена от фирма за събиране на дългове, с която кредиторът е сключил договор. Напоследък се нароиха много такива фирми, които използват втория начин за изискване плащането на дълга, като обаче си позволяват и някои не до там легални методи – натиск, телефонни заплахи, обикновени писма, изпратени по пощата и т.н.)

Първият въпрос, който ми отправят клиентите (изненадани, че са притеснявани за неплатен дълг за телефон от преди години в размер на 14 евро, например) е дали е законно данните им да фигурират в списък на длъжниците. Отговорът е ДА. Това е уредено в чл. 29 на Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, regula los ficheros de impagados y morosos.

Вторият въпрос възниква, след като ги информират, че фигурират в списък на длъжниците, но не уточняват точно в кой. Как да разберете точно в кой fichero de morosos сте включени, какъв е дългът и към коя фирма е? В такъв случай трябва да се отправи писмено запитване към компаниите, които администрират тези списъци на длъжници (по отделно, към всяка една от тях), като трябва да приложи копие на документа за самоличност. Разбира се, това може да направи и адвокатът на лицето. По закон отговорът трябва да бъде подготвен в рамките на 1 месец след получаването на писмото с искането и да бъде пратен по пощата, на адреса, посочен от заинтересованото лице, в рамките на десет дни от датата на решението за даване на достъп до списъкът с длъжници.

Ето някои от най-популярните фирми, които администрират ficheros de morosos:

- ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, S.L

- EQUIFAX IBERICA, S.L.

- EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.

- INFORMA D&B, S.A.

Съществува също и списък CIRBE, който обаче не е като споменатите по-горе – това всъщност е обществена услуга, управлявана от Banco de España. Става дума за база данни, в която има информация – на практика – за всички заеми, кредити, поръчители и за др. отношения между финансовите институции и техните клиенти. Тази информация не се влияе от това дали клиентът има дълг или не.

Списъкът се ползва от банката, за да консултира тукашната ни банкова история, когато отидем да поискаме кредит, например.

01

В CIRBE има всички данни за финансовата ни ситуация и в много редки случаи те са грешни, за разлика от частните списъци с длъжници, където това се случва често.

Заради наличната в CIRBE информация може да ни бъде отказан потребителски кредит заради факта, че сме титуляри на друг заем, или че сме поръчители, без това да е обвързано задължително с дълг.

За да изискаме информация от CIRBE,свързана с нашите данни, трябва да са обърнем към Banco de España.

Но да се върнем на частните списъци. Какво мога да направя, за да не излизат данните ми в тези списъци, след като платя дълга си?

В чл. 16 на Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal e регламентирано правото на коригиране и заличаване. Така че, след като дългът бъде платен, трябва да уведомим фирмата-администратор на списъка за този факт, а тя от своя страна да уведоми кредитора. След това уведомление, което става чрез искане за анулиране на данните (solicitud de cancelación de los datos), придружено от копие на документи за самоличност и на бележката от банката за платения дълг, трябва да получим отговор в рамките на 10 работни дни.

В случай, че не спазят този срок, трябва да се обърнем към Agencia Española de Protección de Datos, като предоставим копие на молбата с искането. Максималното време, в което данните ни могат да фигурират в един списък на длъжниците, след като дългът е платен, е 6 години, въпреки законовото изискване кредиторът да уведоми за плащането фирмата-администратор. Затова е наложително да се подаде искането за заличаване от този списък.

Друг въпрос, който възниква, е свързан с давност на дълговете към кредитора (това е компанията, на която се дължат парите, различна от тази със списъците на длъжниците). Гражданският кодекс определя давностни срокове между 3 и 15 години, за да се предяви иск за изплащането на дълга, в зависимост от произхода му.

Нещо много важно: не можем да бъдем изключени от списъка с длъжниците автоматично, поради настъпила давност на дълговете.

Кой и как може да наложи запор върху заплатата ни заради факта, че сме включени в списък на длъжници?

Трябва да имаме предвид нещо много ясно – фигурирането на данните ни като длъжник в даден списък не води след себе си запор на заплатата, постъпваща по банковата сметка. За подобно embargo има два начина: 1. съдебно решение и 2. ако дългът е, към обществена институция като Agencia Tributaria и Seguridad Social. (Трябва да имаме предвид, че последните могат да изискват изплащането на дълга им да стане с посредничеството на българските власти, в случай, че длъжникът напусне територията на Испания.)

Често се случва някой да фигурира във fichero de morosos по грешка – заради дълг, който не е негов; фирмите за събиране на дългове да притесняват семейството на длъжника или пък да звънят на работното му място с настояване за плащане. Подобни действия обаче са незаконни и съществува практика на Върховния съд, която осъжда фирмите, включили по грешка някой в списък на длъжници, заради това, че вменяват престъпление – длъжник, и накърняват достойнството на лицето.

В случай на обаждания до работодателя или до членове на семейството, длъжникът трябва да подаде жалба в Agencia Española de Protección de Datos.

София Николаева - Адвокат и данъчен консултант

Colegiada No92503 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid               Тел. 681 046 960, 911 644 022      Ел. поща: snatanasova@icam.es             Уеб: www.mnestudiojuridico.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>