Испания – Семейни обезщетения

meisjemetgeldЛицата работещи и/или пребиваващи в Испания могат да имат право на семейни обезщетения за всяко издържано дете в семейството под 18 годишна възраст или над тази възраст, но със степен на инвалидност минимум 65 процента, както и непълнолетни приемни или в процес на осиновяване деца.

Ако и двамата родители са починали или са изоставили децата си, обезщетенията се изплащат директно на децата.

Освен когато детето е инвалид, семейни обезщетения не се изплащат, когато семейните приходи надвишават определена сума (т.е. € 11 264,01, които се увеличават на € 16 953,05 за семейства с три издържани деца и с по € 2745,93 за всяко следващо дете).

Какво е покритието?

Обезщетението за деца (prestaciones por hijo a cargo) се изплаща 12 пъти годишно.

Неговият размер варира според възрастта (то е по-високо за деца под пет години) и дали детето е с увреждания.

Например, най-високо обезщетение (€ 509.60 през 2010) се плаща за деца над 18 годишна възраст със степен на инвалидност над 75 процента.

Първите две години от родителския отпуск (excedencia por cuidado de hijo), на който служителите имат право съгласно трудовото законодателство за грижа за всяко биологично, осиновено или приемно дете, или първата година от отпуска за оказване на грижи на член от семейството (excedencia por cuidado de familiares) до втора степен на кръвна връзка или по сватовство, който поради старост, злополука, болест или увреждане не може да бъде самостоятелен и няма приходи, се считат за осигурителен стаж за целите на социалното осигуряване във връзка с обезщетенията за майчинство, бащинство, трайна неработоспособност, пенсиониране, смърт и преживели лица.

Когато причината за отпуска е грижа за непълнолетно дете, а семейството, към което принадлежи детето, се счита за голямо, този осигурителен период е 30 месеца или 36 месеца, в случай че освен това семейството попада в специална категория.

При раждане или осиновяване се изплащат и еднократни обезщетения.

Сумата се увеличава, в случай на многоплодно раждане или осиновявания, както и в някои специални случаи (напр. при големи семейства, самотни родители или майки-инвалиди).

Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения?

Семейните обезщетения трябва да се изискват от компетентната социално осигурителна администрация.

Националният социално осигурителен институт (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS) е отговорен за предоставяне на всички семейни обезщетения (по всички схеми, включително специалната схема за морски служители).

Вашето право на семейни обезщетения при преместване в рамките на Европа

Характеристиките и размерите на семейните обезщетения се различават значително между отделните държави.

Поради това за вас е важно да знаете коя държава е отговорна за предоставянето на тези обезщетения и какви са условията за получаването им. Можете да намерите общите принципи за определяне на компетентното законодателство на адрес http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=bg.

Държавата, която е отговорна за изплащане на семейни обезщетения, трябва да вземе предвид осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава от Европейския съюз, включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо за удовлетворяване на условията за предоставяне на право на обезщетение.

Ако дадено семейство има право на обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава, то по принцип ще получи най-високия размер на обезщетенията, предвиден съгласно законодателството на една от тези държави.

С други думи, семейството се разглежда все едно всички засегнати лица пребивават или са осигурени в държавата с най-благоприятното законодателство.

Семейни обезщетения не могат да се изплащат два пъти за един и същ период и за един и същ член на семейството.

Има правила за предимство, които уреждат преустановяването на обезщетения от една държава до размера на тези, изплащани от държавата, която е основно компетентна за плащането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>