Референдум 2013: Указания за попълване на заявление за гласуване извън страната за националния референдум на 27 януари 2013 г.

images

(по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС)
1. Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, има постоянен адрес в Република България към 9.11.2012 г., който желае да гласува в дипломатическо или консулско представителство на Република България, може да заяви това не по-късно от 01.01.2013 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец.

2. Заявлението за гласуване извън страната може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства, както и да се изтегли от сайта на МВнР от ТУК.

3. Заявлението се попълва както следва:

а) в поле „от” се посочват трите имена на заявителя;

б) поле “ЕГН”, в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) на заявителя;

в) поле “адрес на пребиваване в съответната държава”, се посочват населеното място, пощенският код, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа, където заявителят пребивава извън Република България;

г) поле “постоянен адрес в Република България“, в което се посочват населеното място, пощенският код, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, където е постоянният адрес на заявителя; това е адресът на заявителя, който е записан в личната му карта;

д) поле „посолство/консулство в населеното място в съответната държава”, се посочва населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което заявителят желае да гласува;
При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.
4. Всеки гласоподавател, който желае да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно.
5. Заявителят може да избере един от трите начина за подаване на заявление:

а) може да се подаде лично от гласоподавателя в дипломатическото или консулското представителство на Република България;

б) може да се изпрати по пощата на адреса на дипломатическо или консулско представителство, където заявителят желае да гласува, като пощенското клеймо трябва да е с дата до 01.01.2013 г.

в) сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство. Електронния файл може да е в един от двата формата – PDF или TIFF.

/mfa.government.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>