Референдум 2013: Заявление за гласуване

images

Образец на заявление за гласуване извън страната за гласуване за националния референдум на 27 януари 2013 г. (по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС):

 

Приложение № 13
ДО
ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ………………………………………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС)
от ………………………………………………….……….………, ЕГН…………………………..,
(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(адрес на пребиваване в съответната държава)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(постоянен адрес в Република България)
Желая да гласувам на националния референдум на 27 януари 2013 г. в
…………………………………………………………………………………………………………
(посолство/консулство в населеното място в съответната държава)
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на
национален референдум на 27 януари 2013 г.
Дата …………………….. Подпис:

 

В едно заявление може да е вписано само едно лице. Заявлението се подписва саморъчно и се подава
лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на
Република България в съответната държава не по-късно от 25 дни преди деня на референдума.
Избирателните секции в дипломатическите/консулските представителства се образуват при наличие
на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват не по-късно от 25 дни преди деня на
референдума.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>