Рекламирай

Рекламите на началната страница на Spainbg.com са платени и цените са за период от 1 месец!

Банер – централно място (срещу логото): 500€ – размери 270px на 135px; Банер – десен сайдбар: 300€ – размери 200px на 80px.

За периоди повече от месец, са възможни отстъпки. Повече информация може да получите на info@spainbg.com !!!

banery-net-portfolio

Comments are closed.