Резултати от Българските Парламентарни избори 2013г. в Испания по градове

963a46cff6567119394d465a9f9dde5eХетафе

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600064

Държава Испания, населено място Хетафе

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 177
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 508
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 624

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 508

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 624
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 11
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 3
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 1
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 16
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 608

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 2
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 23
5. КП “Коалиция за България” 35
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 1
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 3
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 9
11. ПП “Либерален Алианс” 3
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 52
15. ПП “ГЕРБ” 385
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 4
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 6
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 5
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 1
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 2
25. ПП “Лидер” 2
26. ПП “Зелените” 2
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 6
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 1
29. ПП “Другата България” 6
30. ПП “Българската Левица” 3
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 34
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 2
36. КП “Горда България” 1
37. ПП “Глас Народен” 9
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 3
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 2
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 3
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Торемолинос

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600063

Държава Испания, населено място Торемолинос

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 125
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 104
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 162

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 104

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 162
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 1
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 1
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 161

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 10
5. КП “Коалиция за България” 3
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 1
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 1
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 9
15. ПП “ГЕРБ” 108
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 2
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 2
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 7
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 5
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 6
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 1
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 2
37. ПП “Глас Народен” 2
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 0
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Торревиеха

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600062

Държава Испания, населено място Торревиеха

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 110
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 252
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 312

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 252

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 312
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 2
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 310

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 14
5. КП “Коалиция за България” 27
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 3
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 28
15. ПП “ГЕРБ” 190
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 3
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 8
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 7
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 2
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 9
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 8
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 4
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 2
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 3

Тафая

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600061

Държава Испания, населено място Тафая

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 120
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 106
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 168

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 106

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 168
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 5
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 5
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 163

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 3
5. КП “Коалиция за България” 6
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 0
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 0
15. ПП “ГЕРБ” 26
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 2
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 1
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 1
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 1
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 1
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 119
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 1

Реус

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600060

Държава Испания, населено място Реус

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 131
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 138
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 225

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 138

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 225
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 1
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 2
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 3
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 222

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 1
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 8
5. КП “Коалиция за България” 15
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 2
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 19
15. ПП “ГЕРБ” 139
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 7
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 7
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 2
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 2
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 3
30. ПП “Българската Левица” 2
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 9
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 1
37. ПП “Глас Народен” 1
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 0
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 2
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Памплона

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600059

Държава Испания, населено място Памплона

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 126
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 676
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 743

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 671

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 743
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 3
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 2
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 1
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 6
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 737

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 2
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 18
5. КП “Коалиция за България” 40
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 10
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 1
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 3
11. ПП “Либерален Алианс” 1
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 15
15. ПП “ГЕРБ” 324
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 3
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 15
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 1
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 4
26. ПП “Зелените” 7
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 3
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 1
29. ПП “Другата България” 3
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 19
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 1
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 12
37. ПП “Глас Народен” 2
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 2
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 241
41. ПП “Национално Движение Единство” 1
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 3

Палма де Майорка

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600058

Държава Испания, населено място Палма де Майорка

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 267
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 756
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 899

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 756

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 899
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 1
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 5
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 3
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 16
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 883

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 4
2. ПП “Демократическа Партия” 5
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 44
5. КП “Коалиция за България” 59
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 2
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 5
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 12
11. ПП “Либерален Алианс” 2
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 60
15. ПП “ГЕРБ” 554
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 10
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 16
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 5
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 1
25. ПП “Лидер” 3
26. ПП “Зелените” 14
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 17
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 3
29. ПП “Другата България” 1
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 42
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 3
37. ПП “Глас Народен” 8
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 8
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 2
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 1

Мурсия

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600057

Държава Испания, населено място Мурсия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 122
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 158
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 210

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 158

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 210
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 1
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 2
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 1
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 4
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 206

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 8
5. КП “Коалиция за България” 15
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 1
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 2
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 23
15. ПП “ГЕРБ” 134
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 0
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 4
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 3
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 1
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 4
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 2
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 3
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Меoстолес

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600056

Държава Испания, населено място Мостолес

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 118
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 272
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 351

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 272

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 351
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 6
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 6
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 345

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 1
2. ПП “Демократическа Партия” 1
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 18
5. КП “Коалиция за България” 26
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 3
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 20
15. ПП “ГЕРБ” 232
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 5
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 3
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 4
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 3
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 11
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 1
37. ПП “Глас Народен” 5
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 3
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 3
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 1

Малага

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600055

Държава Испания, населено място Малага

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 170
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 111
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 222

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 111

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 222
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 3
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 2
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 6
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 216

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 2
2. ПП “Демократическа Партия” 1
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 5
5. КП “Коалиция за България” 16
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 2
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 2
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 5
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 2
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 25
15. ПП “ГЕРБ” 111
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 7
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 4
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 4
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 7
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 2
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 11
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 1
37. ПП “Глас Народен” 2
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 0
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Мадрид

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600054

Държава Испания, населено място Мадрид

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 191
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 1 217
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 1 300

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 1 217

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 1 300
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 10
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 10
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 2
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 22
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 1 278

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 2
2. ПП “Демократическа Партия” 2
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 69
5. КП “Коалиция за България” 96
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 6
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 1
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 9
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 14
11. ПП “Либерален Алианс” 1
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 1
14. ПП “Атака” 73
15. ПП “ГЕРБ” 757
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 20
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 18
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 10
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 1
22. ПП “Средна Европейска Класа” 1
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 1
26. ПП “Зелените” 23
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 40
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 2
29. ПП “Другата България” 5
30. ПП “Българската Левица” 11
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 75
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 5
36. КП “Горда България” 3
37. ПП “Глас Народен” 16
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 4
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 3
41. ПП “Национално Движение Единство” 1
42. ПП “Партия на Българските Жени” 3
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 3

Лорка

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600053

Държава Испания, населено място Лорка

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 102
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 53
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 104

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 53

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 104
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 1
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 103

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 9
5. КП “Коалиция за България” 8
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 3
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 6
15. ПП “ГЕРБ” 59
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 3
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 5
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 2
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 2
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 3
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 2
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Йорет де Мар

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600052

Държава Испания, населено място Йорет де Мар

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 159
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 185
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 305

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 185

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 305
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 4
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 1
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 5
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 300

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 10
5. КП “Коалиция за България” 11
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 2
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 2
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 23
15. ПП “ГЕРБ” 210
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 1
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 9
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 1
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 3
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 8
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 2
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 6
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 5
37. ПП “Глас Народен” 3
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 2
41. ПП “Национално Движение Единство” 1
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Колядо Вилялба

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600051

Държава Испания, населено място Колядо Вилялба

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 141
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 589
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 657

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 589

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 657
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 4
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 4
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 653

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 4
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 28
5. КП “Коалиция за България” 29
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 8
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 3
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 3
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 7
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 50
15. ПП “ГЕРБ” 424
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 4
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 9
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 5
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 2
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 2
26. ПП “Зелените” 9
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 4
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 1
30. ПП “Българската Левица” 3
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 31
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 1
36. КП “Горда България” 4
37. ПП “Глас Народен” 9
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 6
41. ПП “Национално Движение Единство” 1
42. ПП “Партия на Българските Жени” 5
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Кастельон

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600050

Държава Испания, населено място Кастельон

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 108
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 79
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 131

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 79

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 131
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 0
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 131

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 2
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 3
5. КП “Коалиция за България” 5
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 1
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 1
14. ПП “Атака” 8
15. ПП “ГЕРБ” 95
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 2
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 0
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 6
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 1
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 2
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 1
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Канталехо

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600049

Държава Испания, населено място Канталехо

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 110
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 101
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 160

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 101

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 160
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 0
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 160

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 25
5. КП “Коалиция за България” 21
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 3
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 0
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 6
15. ПП “ГЕРБ” 72
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 5
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 1
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 1
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 2
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 1
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 10
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 1
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 2
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 5
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Енгера

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600048

Държава Испания, населено място Енгера

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 125
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 371
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 441

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 371

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 441
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 1
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 2
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 3
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 6
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 435

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 35
5. КП “Коалиция за България” 24
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 2
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 3
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 30
15. ПП “ГЕРБ” 282
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 5
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 11
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 1
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 3
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 2
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 1
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 2
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 2
33. ПП “Движение България на Гражданите” 19
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 3
37. ПП “Глас Народен” 3
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 4
41. ПП “Национално Движение Единство” 1
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Ел Ехидо

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600047

Държава Испания, населено място Ел Ехидо

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 127
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 161
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 217

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 161

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 217
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 0
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 217

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 0
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 8
5. КП “Коалиция за България” 35
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 1
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 10
15. ПП “ГЕРБ” 139
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 11
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 2
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 1
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 2
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 0
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 1
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Гандия

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600046

Държава Испания, населено място Гандия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 111
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 602
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 644

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 602

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 644
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 1
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 7
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 10
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 634

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 4
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 26
5. КП “Коалиция за България” 49
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 2
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 3
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 4
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 1
14. ПП “Атака” 65
15. ПП “ГЕРБ” 406
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 6
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 6
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 0
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 5
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 3
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 6
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 3
29. ПП “Другата България” 5
30. ПП “Българската Левица” 2
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 23
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 3
37. ПП “Глас Народен” 4
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 2
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 2
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 3
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Валенсия

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600045

Държава Испания, населено място Валенсия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 121
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 642
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 715

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 642

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 715
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 9
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 6
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 3
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 19
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 696

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 3
2. ПП “Демократическа Партия” 1
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 36
5. КП “Коалиция за България” 50
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 2
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 5
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 2
14. ПП “Атака” 70
15. ПП “ГЕРБ” 417
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 5
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 11
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 6
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 1
22. ПП “Средна Европейска Класа” 3
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 2
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 17
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 1
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 31
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 1
36. КП “Горда България” 6
37. ПП “Глас Народен” 10
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 3
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 4
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 4
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 3

Бенидорм

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600044

Държава Испания, населено място Бенидорм

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 109
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 213
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 264

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 213

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 264
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 1
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 1
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 263

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 2
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 13
5. КП “Коалиция за България” 12
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 1
11. ПП “Либерален Алианс” 2
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 12
15. ПП “ГЕРБ” 183
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 5
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 5
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 1
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 1
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 7
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 1
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 10
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 2
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 4
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 0
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 0
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Барселона

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600043

Държава Испания, населено място Барселона

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 173
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 494
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 611

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 494

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 611
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 5
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 2
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 1
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 8
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 603

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 1
2. ПП “Демократическа Партия” 1
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 9
5. КП “Коалиция за България” 39
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 1
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 1
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 7
11. ПП “Либерален Алианс” 3
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 36
15. ПП “ГЕРБ” 342
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 2
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 8
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 13
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 3
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 29
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 44
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 2
29. ПП “Другата България” 5
30. ПП “Българската Левица” 6
32. ПП “Кауза България” 0
33. ПП “Движение България на Гражданите” 24
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 1
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 17
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 5
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 2
44. ПП “Единна Народна Партия” 1
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 0

Аранда де Дуеро

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600042

Държава Испания, населено място Аранда де Дуеро

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 102
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 136
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 194

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 136

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 194
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 2
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 2
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 192

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 3
2. ПП “Демократическа Партия” 0
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 10
5. КП “Коалиция за България” 27
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 1
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 0
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 6
11. ПП “Либерален Алианс” 0
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 1
14. ПП “Атака” 18
15. ПП “ГЕРБ” 90
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 2
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 4
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 6
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 0
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 0
25. ПП “Лидер” 0
26. ПП “Зелените” 0
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 1
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 2
33. ПП “Движение България на Гражданите” 8
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 0
37. ПП “Глас Народен” 1
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 1
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 9
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 1
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 1

Алкала де Енарес

ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л – Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321600041

Държава Испания, населено място Алкала де Енарес

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 217
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 323
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 410

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 323

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 410
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 7
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 0
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 0
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 1
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 9
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 401

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП “Нова Алтернатива” 1
2. ПП “Демократическа Партия” 1
4. ПП “Национален Фронт за Спасение на България” 19
5. КП “Коалиция за България” 10
6. КП “Център – Свобода и Достойнство” 0
8. ПП “Национал-Демократична Партия” 1
9. КП “Гражданска Листа – Модерна България” 0
10. КП “Съюз на Демократичните Сили” 9
11. ПП “Либерален Алианс” 1
12. ПП “Християн-Социален Съюз” 0
14. ПП “Атака” 36
15. ПП “ГЕРБ” 246
17. ПП “Ред, Законност и Справедливост” 3
18. ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” 3
19. ПП “Демократична Гражданска Инициатива” 5
20. ПП “Християндемократическа Партия на България” 0
22. ПП “Средна Европейска Класа” 3
23. ПП “Национално Патриотично Обединение” 1
25. ПП “Лидер” 1
26. ПП “Зелените” 8
27. КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” 4
28. ПП “Социалдемократическа Партия” 0
29. ПП “Другата България” 0
30. ПП “Българската Левица” 0
32. ПП “Кауза България” 1
33. ПП “Движение България на Гражданите” 27
34. ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” 0
35. КП “Българска Пролет” 0
36. КП “Горда България” 2
37. ПП “Глас Народен” 0
38. ПП “Български Земеделски Народен Съюз” 2
40. ПП “Движение за Права и Свободи” 14
41. ПП “Национално Движение Единство” 0
42. ПП “Партия на Българските Жени” 2
44. ПП “Единна Народна Партия” 0
45. ПП “Съюз на Комунистите в България” 1

ЦИК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>