Пробиотици (продължение)

Един от първите пробиотици в света разработен в България от проф. Никола Александров е бил разработен за нуждите на руската и българска космически програми. Продуктът беше разсекретен в края на XX век. Повече информация можете за българският пробиотик разработен от проф. Никола Александров. Пробиотикът е базиран на Lactobacillus Bulgaricus, като едно от уникалните свойства, което все още не е достигнато от други учени разработващи пробиотици е че може да се съхранява при стайна температура без това да причинява умирането на полезните бактерии в него.
Фармакологично и токсикологично проучване на българския пробиотик BIOMILK
Задълбочена научна работа на редица български учени, позволи през последните 15-20 години да се разработят оригинални български пробиотични млечнокисели нисколактозни продукти, обединени в серията BIOMILK, съдържащи основно Lactobacillus bulgaricus.
Изисквания към микроорганизмите за приложението им като пробиотици са:
точно дефинирани щамове посредством генетични, серологични, микробиологични и биохимични анализи; липса на патогенност; липса на канцерогенност; наличие на полезни фактори; възможност за колонизиране на дебелото черво; живи култури; резистентност към стомашен и жлъчен сок; доказан клиничен ефект (Ouwehand and Salminen, 1998; Meeting of the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, 2002). Някои от ефектите на лактобацила Lactobacillus bulgaricus са изучени и документирани в литературата, докато други предстоят да бъдат изследвани.
Редица заболявания започват поради първоначално възникнал дисбаланс на вътрешната микробна флора на човека и свързаната с нея имунобиологична реактивност. Проучванията показват (Oxman et al., 2000; Dora et al., 2002; Cats et al., 2003; Adolfsson et al., 2004), че пробиотичните лактобацили играят важна роля за балансираното хранене при човека и оказват благоприятни ефекти при редица заболявания на стомаха, гастроинтестинални инфекции, болест на Crohn, улцерозен колит, антибиотик асоциирани разстройства, сърдечно-съдови заболявания, като имат и антитуморен, лъчезащитен, антихиперлипидемичен, антиалергичен, имуномодулиращ ефект (Kato et al., 1994; Ivanova et al., 1997; Casas et al., 1998; Bukowska et al., 1998; Cebra, 1999; Bay et al., 1999).

Здравословни ефекти на пробиотиците, съдържащи лактобацили, установени при експериментални и клинични проучвания:
Влияние на пробиотиците върху стомашно-чревния тракт
Хепатопротективен и панкреатопротективен ефект
Антихперлипидемичен ефект
Антитуморен и антимутагенен ефект
Повлияване на имунитета
Антиоксидантна активност
Лъчезащитно действие
Липса на тератогенност

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ С BIOMILK
Влияние на BIOMILK върху експериментален модел на хепатотоксичност с карбон тетрахлорид при плъхове 1.Хистопатологични промени в черен дроб 2. Биохимични промени Влияние на BIOMILK при експериментална хиперхолестеролемия 1. Хистопатологични промени в черен дроб 2. Биохимични промени в плазмените липиди Антиоксидантна активност на BIOMILK Тест за тератогенност на пробиотика BIOMILK
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
Изследване влиянието на BIOMILK върху серумните трансаминази и кръвнозахарния профил на здрави доброволци Ефект на пробиотика BIOMILK върху мастната обмяна при пилоти от военновъздушните сили Ефект на пробиотика BIOMILK при остри отравяния в резултат на промишлени аварии.

ИЗВОДИ
1. Пробиотикът BIOMILK показва изразен хепатопротективен и антиоксидантен ефект при индуцирана от тетрахлорметан – CCl4 остра чернодробна токсичност при плъхове: Предотвратяване на предизвиканите от тетрахлорметан – CCL4 тежки дегенеративни и некротични промени в черния дроб; Намаляване на повишените от CCL4 чернодробни ензими ASAT, ALAT, γ-GT. Предотвратяване на индуцирания от CCL4 оксидативен стрес, като се намаляват плазмените, чернодробните и мозъчните нива на маркера на липидната пероксидация – MDA;
2. Пробиотикът BIOMILK не повлиява стойностите серумните трансаминази и кръвнозахарния профил на здрави доброволци и би могъл да се използва в профилактиката на чернодробните заболявания.
3. Пробиотиците BIOMILK показва висока антихиперлипидемична активност при експериментално индуцирана хиперлипидемия на плъхове: протектират черния дроб от липидна дегенерация, предизвикана от стеатогенна диета; статистическо значимо намаляват повишените от стеатогенната диета плазмени липиди: общ холестерол, LDL холестерол, TG, а увеличават HDL.
4. Пробиотикът BIOMILK оказва благоприятен ефект върху липидния профил при хора след едномесечен прием.
5. Пробиотикът BIOMILK може да се използва за възстановяване на енергийните нужди при болни с интоксикации.
6. Пробиотикът BIOMILK не показва данни за ембриотоксичност (скелетна и органна) в експериментален модел на тератогенност при плъхове.
7. BIOMILK води до сигнификантно увеличение в ензимната активност на CYP1A2 и предотвратява ефекта на CCl4 върху активността на ензима след 30-дневно третиране с пробиотика.

Пробиотиците – исторически преглед на изследванията върху тях в България

Пробиотиците като “живи микроорганизми” имат профилактично и терапевтично действие, подобрявайки вътрешния микробен баланс. Българското кисело мляко се приема за първия пробиотик, привлякъл вниманието на лауреата на Нобелова награда проф. И. Мечников. След изолирането от д-р Стамен Григоров през 1905 г на причинителя на подквасването, Lactobacillus bulgaricus, Мечников заключва, че тайната на дълголетието на българите се крие в консумирането на кисело мляко. Така И. Мечников става основател на концепцията за пробиотиците. Това поставя началото на множество изследвания върху лечебните и профилактични свойства на киселото мляко и лактобацилите. Установяват се пробиотичните свойства на българското кисело мляко – не само традиционен и оригинален български продукт, а и лидер сред пробиотичните храни в света. Редица български учени посвещават значителна част от професионалната си дейност в изследване на лактобацилите – д-р Ив. Богданов, проф. Балабански, д-р Катранджиев, д-р М. Кондратенко, доц. Р. Еникова, д-р Дончев, проф. Чомаков, Б. Гьошева и мн. др. Задълбочената им научна работа позволи през последните 15-20 години да се разработят оригинални български пробиотични сухи млечнокисели продукти. Тези успехи в научноизследователската и практическо-приложната дейност са принос към делото на родоначалника на науката за пробиотиците д-р Ст. Григоров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>