БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СВЪРЗАНИ С РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ

índice Министерство на труда и социалната политика предложи промени в КСО свързани с начина и реда на отпускане на инвалидните пенсии, както и срокът до който може да се получава този вид пенсия от хората с намалена работоспособност.

Предложенията са част от предстоящата реформа на системата на медицинската експертиза.

Едно от предложенията е свързано с прехвърлянето от 1 януари 2013 г. на социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност към Агенцията за социално подпомагане.

С друго, се предвижда хората с намалена работоспособност да получават пенсия за инвалидност за максимален срок не повече от 5 години.

При сега действащия закон всяко лице с над 50% намалена работоспособност има право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Срокът до който се отпуска пенсията за инвалидност съвпада със срокът определен от ТЕЛК, като срокът може да бъде продължен при последващо преосвидетелстване, в случай че няма промяна по отношение на намалената работоспособност или ТЕЛК комисията да определи лицето като работоспособно, с което се прекратява и пенсията за инвалидност.

При някои видове заболявания ТЕЛК определя пожизнен срок на ЕР, поради невъзможност за възстановяване на работоспособността на лицето.

С предстоящите промени отпада възможността за пожизнено получаване на пенсията за инвалидност.

Друга промяна има и по отношение на началната дата от която се отпуска пенсията за инвалидност.

По досега действащата разпоредба, пенсията за инвалидност се отпуска от датата на инвалидизиране на лицето или от датата на заявлението до ТЕЛК, ако документите за пенсиониране са подадени в 1 месечен срок от влизане на ЕР.

По този начин се пазят правата на лицата, които поради забавяне на ТЕЛК комисията, пропускат 6-месечния срок спрямо датата си на инвалидизиране.

С новите промени се предлага пенсията да се отпуска от датата на която лицето подава заявление за инвалидна пенсия, като по този начин всички лица с определена стара дата на инвалидизиране (извън 6-месечния срок) ще бъдат ощетени.

В проекта се предвижда да се промени и изцяло редът, по който се освидетелстват инвалидите към досегашните ТЕЛК-ове.

Те ще определят само вида и степента на увреждането, но няма да се произнасят за процента на намалената работоспособност, както беше досега.

Лицата ще се явяват на освидетелстване пред НОИ, като за целта ще се създаде нова структура.

Тя ще се нарича Централна експертна комисия по работоспобността и ще разполага с териториални поделения в страната.

Във всяко едно ще има председател и двама членове.

Те ще определят процента на намалената работоспособност, след като лицето премине задължителна профилактика.

Друг важен момент е, че становищата на медицинската експертиза ще са базов документ за определяне на потребностите от услуги за хората с увреждания.

Окончателно решение ще се дава от Агенцията за социално подпомагане за хората, които са в трудоспособна възраст.

До този момент направените нови предложения не се приемат от синдикатите и съюза на инвалидите.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>