ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАДРИД информирa

izboriУважаеми сънародници,

На 5 октомври 2014 г., в Република България ще се проведат избори за народни представители за Народно събрание.

Със свое решение от 7 август 2014 г. Централната избирателна комисия прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Всеки български гражданин, който отговаря на горните изисквания и желае да гласува на територията на Кралство Испания за народни представители в Република България, може да заяви това не по-късно от 09.09.2014 г. включително по един от следните начини:

1.     В писмена форма чрез заявление-декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа),подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в Испания.

Внимание:    В едно заявление могат да бъдат попълнени данните само на едно лице.

В един пощенски плик, пратка или пакет могат да бъдат подадени повече от едно заявления.

Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо”.

Образецът на заявлението-декларация за гласуване извън страната може да бъде получен на място в Посолството в Мадрид и в Генералното консулство във Валенсия, както и да бъде изтеглен от сайта на МВнР:

http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html.

В заявлението-декларация избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Вписва на кирилица или латиница мястото извън странатав което желае да гласува.

В заявлението-декларация избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на попълнените от него данни. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

2.  Чрез електронно заявление през интернет-страницата на Централната избирателна комисия.

Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност – паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), и ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да попълни и представи и декларация по образец (Приложение № 23 от изборните книжа). В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Повече информация за гласуването зад граница на изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да бъде намерена на интернет-страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).

 

 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАДРИД

 

Embajada de la República de Bulgaria en España

Travesía de Santa María Magdalena, 15

28 016 Madrid

e-mail: embulmad@yahoo.es; Embassy.Madrid@mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>