Испания – Парични обезщетения за болест

imagesПаричните обезщетения за болест за временна неработоспособност (incapacidad temporal) се изплащат на лица със социално осигурителна схема, на които се е наложило да прекъснат работа поради заболяване или злополука.

За самостоятелно заетите селскостопански работници съществуват специални условия.

Те имат възможност да сключат доброволна застраховка за парични обезщетения за болест.

Те могат да сключат застраховка, включваща парични обезщетения за болест при заемане на тази длъжност или преди 1 октомври всяка година.

Можете да имате право на парични обезщетения за болест, в случай че сте плащали вноски за общо 180 дни през последните пет години.

Обикновено обезщетения за временна неработоспособност се изплащат след период на изчакване от 3 дни.

Работодателят плаща платен отпуск по болест от четвъртия до петнадесетия ден от отпуска по болест, след което паричните обезщетения за болест се изплащат от социално осигурителната система.

Обезщетението се изплаща за максимум 365 дни, които могат да се удължат за още 180 дни, в случай че бъде удостоверено от лекар, че е възможно възстановяване в рамките на допълнителния период.

Паричното обезщетение за болест възлиза на 60 процента от регулаторната база (обикновено това е осигурителната база за предишния месец) и се изплаща от четвъртия ден след като лицето престане да работи, съгласно удостоверение от лекаря, до включително двадесетия ден (до петнадесетия ден се изплаща от работодателя).

След това обезщетението е 75 процента от регулаторната база.

Специални схеми – Конкретни правила

Обезщетенията за временна неработоспособност за самостоятелно заетите лица се изплащат от четвъртия ден на неработоспособността.

Размерът на обезщетението е 60 процента от месечната осигурителна база от четвъртия до двадесетия ден и 75 процента от регулаторната база след двадесет и първия ден.

Съгласно специалния режим за домашни служители, обезщетението за временна неработоспособност възлиза на 75 процента от регулаторната база.

То се изплаща директно от INSS от двадесет и деветия ден след възникване на заболяването или инцидента.

При подаване на заявление, обезщетенията за временна неработоспособност могат да се изплащат директно от INSS на служителите, осигурени по специалната схема за наети селскостопански работници.

В този случай, при издаване на медицинското удостоверение работникът трябва да е или служител с платена заетост или да получава обезщетения за безработица.

При подаване на заявление, обезщетенията за временна неработоспособност могат да се изплащат директно на самостоятелно заетите лица (в зависимост от случая, от INSS или от частен осигурителен фонд).

Как се осъществява достъпът до парични обезщетения за болест?

Нетрудоспособността трябва да се удостовери от лекар от Обществените здравни служби (Servicios Públicos de Salud).

Удостоверението трябва да се издаде след медицински преглед и да бъде получено от работодателя в срок от три дни след изпращането му.

Вашето право на парични обезщетения за болест при преместване в рамките на Европа

Като общо правило, паричните обезщетения за болест (т.е. обезщетенията, предназначени по принцип да заменят доходи, които са преустановени поради болест) винаги се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това къде пребивавате или сте отседнали.

При преместване в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения за болест, компетентната институция (т.е. институцията в държавата, в която сте осигурени) трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на стаж, които сте завършили съгласно законодателството на някоя от гореспоменатите държави.

По този начин се гарантира, че лицата няма да загубят своето осигурително покритие за болест, когато сменят работодателя и се преместват в друга държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>