От Българското Посолство настояват ръководствата на Бг. училищата в Испания да изпратят финансови отчети

Швеция-училищеУважаеми ръководители на български асоциации на територията на Испания, към които има създадени и функционират БНУ,
От посолството на Република България в Мадрид ви припомняме, че съгл.  ПМС № 334/08.12.2011 г. и конкретно след изменение и дъпълнение на чл. 5 (10), следва да изпращате до посолството, в срок до 31 юли на съответната година копие (може сканирано, по ел. поща) на годишния доклад за дейността на всяко едно, ръководено от асоциацията училище по отношение на “спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т. ч. отчет за разходване на финансовите средства”.
До момента в посолството са получени – на хартиен носител или по ел. поща, не повече от 4-5 отчета. Настояваме, макар и извън срока, да изпратите по ел. поща сканирано копие на представените от вас в МОН отчети за уч. 2014-2015 г.
Необходимо е, също така, да получим от вас и сканирани копия на Приложение № 4 (“Информация за настъпили промени в декларираните обстоятелства за училище, вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина, утвърден със заповед № РД  09 – 393/31.03.2015 г. на министъра на образованието и науката”, дължима към 15.10. на съответната година).
От правно-нормативна гледна точка горното се отнася за тези асоциации, чиито едно или повече училища са вписани в списъка на БНУ в чужбина по силата на ПМС № 334/08.12.2011 г. Независимо от това, посолството би желало да получава поне веднъж в годината информация и от училищата, работещи по Националната програма „Роден език и култура зад граница” – например при подписването на свидетелствата на учениците, издавани в края на уч. година от съответния училищен ръководител и председател на асоциация.  
Пожелавам ви успешна учебна година!
 
Десислава Парушева
Първи секретар
Посолство на Република България в Испания
Dessislava Parúsheva
Primera secretaria / Asuntos culturales, de educación y prensa
Embajada de la República de Bulgaria en España
Travesía de Sta. Mª Magdalena, 15
28 016 Madrid
tel.: +34 917 030 064
móvil: +34 652 908 774
e-mail: d.parusheva@yahoo.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>