Испания – Обезщетения за майчинство и бащинство

imagesКога имате право на обезщетения за майчинство или бащинство?

Обезщетения в натура

Здравни грижи (asistencia sanitaria) се предоставят на заетите жени, пенсионери, приравнени групи и членовете на техните семейства.

Отпуск/обезщетения за майчинство

Компенсациите за риск по време на бременност (riesgo durante el embarazo) са предназначени за предпазване здравето на работещата майка или плода, докато нейният трудов договор е временно преустановен, защото се налага да смени работата си с подходяща за състоянието й (или, в случай че е самостоятелно заета, да спре да работи) и това не е възможно в сегашните условия на заетостта й.

Обезщетения за майчинство се изплащат на всички регистрирани служители, които по силата на трудовото законодателство имат право на отпуск по майчинство за раждане, осиновяване или отглеждане на дете.

За да има право на зависещо от вноски обезщетение за майчинство (subsidio por maternidad de naturaleza contributiva) или обезщетение за бащинство (subsidio por paternidad), осигуреното лице трябва да е натрупало минимум

- 180 дни с платени вноски за седем години непосредствени преди раждането на детето (или, в случай на осиновяване или отглеждане на приемно дете, непосредствено преди административното/съдебното решение);

или

- 360 дни с платени вноски през целия период на заетост.

Съществуват специални условия, които определят ситуацията за служители под 26 годишна възраст.

Какво е покритието?

Обезщетения в натура

Бременните жени имат право на пренатална грижа, медицинска помощ по време на раждане и постнатална грижа.

Болнично лечение е възможно в болниците от Националната здравна система (Sistema Nacional de Salud) или болниците, които са сключили договор с тази система.

Отпуск по майчинство/бащинство и обезщетение за майчинство/бащинство

Обезщетения за майчинство, зависещи от плащане на вноски, се предоставя за 16 седмици.

Този период може да се удължи с още две седмици в случай на многоплодно раждане, осиновяване или грижи за приемно дете или за дете с увреждания.

В случай че и двамата родители работят, бащата може да получи до 10 седмици отпуск.

Този период се удължава в случай на преждевременно раждане или при болнично лечение на детето.

Възможно е да се комбинира отпуск за майчинство с работа на непълен работен ден.

Периодът на отпуска по майчинство може да се определи в съответствие с нуждите на майката, но в случай на биологично дете, отпускът през първите шест седмици след раждането на детето е задължителен.

Зависещи от вноски обезщетения за бащинство се предоставят за 13 дни (20 дни в определени случаи).

Те могат да се продължат с още два дни за всяко дете в случай на многоплодно раждане, осиновяване или възлагане на грижи за приемно дете.

От 1 януари 2011 г. размерът на отпуска по бащинство се увеличава на четири седмици.

Дневните обезщетения за майчинство и бащинство се изплащат за целия период, в който родителите имат право на това, и възлизат на 100 процента от базата за изчисляване.

Тя се определя като резултат от разделянето на осигурителната база за месеца преди датата на отпуска на броя дни, съответстващи на тези вноски.

Обезщетение за майчинство, независещо от вноски (subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva), се предоставя за срок от 42 дни (56 дни в определени случаи).

То съответства на 100 процента от IPREM (Универсален публичен индикатор за приходите, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Компенсацията за риск по време на бременност (riesgo durante el embarazo) се изчислява за всеки ден и се изплаща от деня на прекратяване на договора на бенефициера с такава цел и продължава за периода на неговото прекратяване.

На работещите майки, които кърмят и нямат възможност да продължат да заемат обичайната си позиция, се предоставят компенсации за риск по време на кърмене (riesgo durante la lactancia).

Размерът на тези компенсации е 100 процента от вече споменатата база за изчисляване.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и бащинство?

За да получите здравни грижи, трябва да представите вашата „потребителска карта за националната здравна система“ (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud).

Ако имате право на здравно осигуряване в качеството си на бенефициер на осигурено лице (обикновено като съпруг/съпруга) и вече не живеете заедно, можете да подадете заявление за здравноосигурителна карта за вас и вашите деца към дирекцията на Националния социалноосигурителен институт (INSS) във вашата провинция (вж. също Глава II Здравни грижи).

Обезщетения за майчинство и бащинство, компенсации за риск по време на бременност и риск по време на кърмене се изплащат директно от INSS или Социалния институт за морски служители (ISM) срещу подадено заявление.

Вашето право на обезщетения за майчинство и бащинство при преместване в рамките на Европа

Разпоредбите за координация обхващат обезщетения за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата.

Когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения, компетентната институция (т.е. институцията в държавата, в която сте осигурени) трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на заетост, които сте завършили съгласно законодателството на друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Като общо правило, паричните обезщетения (т.е. обезщетенията, предназначени да заменят преустановени доходи) винаги се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това къде пребивавате или сте отседнали.

Обезщетенията в натура (т.е. медицински грижи, лекарства и болнично лечение) се предоставят съгласно законодателството на вашата държава по пребиваване, все едно сте осигурени там.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>