НОИ: Какво да направите, ако нямате документи за стажа си за пенсия

jubiladosПредприятието, в което сте работили преди години в България, вече е закрито, ликвидирано, фалирало. Стажът ви в него ви трябва, за да се пенсионирате, но не можете да съберете документите за него. Как да докажа години стаж за пенсия, като нямам документи за тях, е въпросът, който получаваме все по-често на редакционната ни поща на “Български новини”. Кандидат-пенсионери, които живеят в чужбина и подготвят заявленията си за пенсиониране, са обхванати от истинска паника, изправени пред процедурата да търсят необходимите им уверения от България и то от несъществуващи вече предприятия. А без тях губят годините и пенсията си. Какво може да се направи в такава ситуация, разясняват в специална консултация за “Български новини” експертите от Националния осигурителен институт /НОИ/ в България – МАРИЯ КАСЪРОВА, директор на дирекция “Европейски регламенти и международни договори“ в Националния осигурителен институт /НОИ/, и ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, началник на отдел “Краткосрочни обезщетения по договори” /обезщетения при безработица, болест, майчинство и в случаи на смърт/ в НОИ.

Работя в Кипър, предстои ми да се пенсионирам. Много съм притеснена, защото от общо 25 години стаж в България не мога да докажа 10 години. В НОИ няма данни за този ми стаж поради изгубени по време на “прехода” документи и ведомости от предприятията, в които съм работила. Някои са ликвидирани, къде да търся архивите им? Нямам и трудова книжка, също се е загубила някъде през годините. Сигурно и много други хора са в моята ситуация. Какво мога да напрвя? Траяна Костова, Пафос, Кипър

В случай, че осигурителят е прекратил дейността си и няма правоприемник, следва да предаде архивите (разплащателни ведомости) в НОИ. Въз основа на предадената и съхранявана разплащателна и трудовоправна документация, се издават документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж и доход, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения. Те биват: – Образец УП-13 – за трудов и осигурителен стаж; – Образец УП-14 – за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор; – Образец УП-15 – за осигурителен доход; – Образец УП-17 и Образец УП-17а – за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Посочените удостоверения образци се издават безплатно в 30-дневен срок от подаване на заявлението на заинтересованото лице. Гражданите могат да подадат своето заявление по образец, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно във всяко териториално поделение на НОИ в страната или в обединените осигурителни архиви (ООА, с.Невестино – РУСО, гр. Кюстендил; ООА, гр.Тетевен – РУСО, гр.Ловеч; РУСО, гр.Търговище; РУСО, гр.Пловдив, РУСО Силистра). Образецът на заявление може да се изтегли от сайта на НОИ (от рубриката “За потребителя”, раздел “Формуляри”) или да се получи на място във всяко териториално поделение на НОИ. Преди лицето да подаде заявлението, може да провери в сайта на НОИ (в рубрика “Пенсии”, раздел “Осигурителен архив – “Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости”) дали са приети ведомостите на предприятието, в което лицето е работило. Към заявлението се прилага: ксерокопие на трудовата книжка или друг автентичен документ, където е описан съответният трудов стаж, декларация за идентичност на имената (при необходимост). Ако заявлението се подава от наследници, се представя и удостоверение за наследници. Ако няма правоприемник и предадени архиви в НОИ, осигурителният стаж може да се доказва по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред за: – трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г.; – осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване; – времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби. По реда на този закон не може да се установява служебен стаж, както и осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка, или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение. Също така не може да се установява размер на трудово възнаграждение и на осигурителен доход. Осигурителен стаж може да се установява по отношение на наетите лица, като се предяви иск за установяване на трудов и осигурителен стаж. Искът се отправя пред районния съд по постоянния адрес на ищеца. Искът за установяване на трудов стаж се предявява срещу работодателя и съответното териториално поделение на НОИ. Ако работодателят е прекратил дейността си и няма правоприемник искът се предявява само срещу съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. По-подробна информация относно реда за установяване на трудов и осигурителен стаж, както и документите, които се представят, се съдържат в Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред./Източник: Български новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>