НОИ: Европейските формуляри без превод и легализация

noi-460x250Поставя ли се апостил на европейските формуляри за безработица, осигурителен стаж, пенсии, които трябва да представим в България? Необходимо ли е те да бъдат преведени и легализирани в съответната страна?
Много читатели поставят тези въпроси, събирайки необходимите си документи за завръщане в България след работа в друга страна-членка на Европейския съюз.
Каква е процедурата, разясняват нашите консултанти – МАРИЯ КАСЪРОВА, директор на дирекция “Европейски регламенти и международни договори“ в Националния осигурителен институт /НОИ/, и ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, началник на отдел “Краткосрочни обезщетения по договори” /обезщетения при безработица, болест, майчинство и в случаи на смърт/ в НОИ.
От 1 май 2010 г. за България и другите държави-членки на ЕС (вкл. Република Кипър) са в сила Регламент (ЕО) № 883/2004 за прилагане на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004, които замениха цитираните по-горе регламенти. Е-формулярите са документи, които се издават на основание Регламенти 1408/71 и 574/72 и служат за удостоверяване на факти, които са необходими за ползване на права по тези регламенти. Така наречените преносими документи от серията U с влизането в сила на Регламент 883/2004 на 1 май 2010 г. заменят издаваните дотогава Е-формуляри от серията Е300.
Преносимите документи от серията U или формулярите от серията Е са стандартизирани документи, които са едноезични – на официалния език на всяка държава-членка на Европейския съюз, и еднообразни по форма, поради което не се нуждаят от превод, заверка и/или легализация. Те са структурирани така, че независимо от езика, на който са попълнени, да се обработват лесно от институцията на другата държава-членка.
Напомняме, че обхватът на обезщетенията, които се регламентират от системата за координация на националните осигурителни системи в ЕС, е посочен в разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Регламент (ЕО) №883/2004. От тях Националният осигурителен институт /НОИ/ е компетентна институция относно 8 вида обезщетения. Това са обезщетенията за болест, обезщетенията за майчинство и съответните им обезщетения за бащинство, обезщетенията за инвалидност, обезщетенията за старост, обезщетенията за преживели лица, обезщетенията за трудови злополуки и професионални болести, помощите при смърт и обезщетенията за безработица.
За българските граждани, работили в страна-членка на ЕС и завръщащи се в България, най-важни са формулярите, които се използват при администриране на обезщетенията за безработица. А това са: Е 301 – удостоверение за периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица; E 303 – Удостоверение за запазване на правото на обезщетения за безработица. При новите преносими документи формуляр Е 301 е заменен от U1, а Е 303 е заменен от формуляр U2.
Периодите на заетост, придобити по законодателството на другата страна-членка, както и осигурителният доход в нея, могат да се вземат предвид от НОИ при преценка на правото на парично обезщетение за безработица само въз основа на издаден от съответната компетентна институция документ съгласно цитираните регламенти.
Процедурата по преценка на правото на парични обезщетения за безработица в България значително би се ускорила, ако лицето се снабди предварително с преносим документ U1 или формуляр Е 301 преди заминаването си от страната, в която е работило.
Правилата за модернизирана координация в Европейския съюз изискват данните в социалноосигурителните системи да се обменят по електронен път между институциите най-късно от 1 май 2014 г. Това ще се извършва чрез системата EESSI. С въвеждането на структурираните електронни документи се цели улесняване и повишаване на ефективността на обмена на данни между институциите. По време на преходния период между 1 май 2010 г. и 1 май 2014 г. могат да се използват хартиени версии на електронните документи.
Предишните формуляри тип Е отпадат в рамките на модернизираната координация, но в някои случаи информацията, изисквана от гражданите, ще се издава под формата на преносими документи. Съществуват общо 10 преносими документа, включително Европейската здравноосигурителна карта. С изключение на картата останалите представляват хартиени формуляри. Те се издават от 1 май и ще продължат да се издават дори след края на преходния период. | Български новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>