Ново: Откриваме свободно банкова сметка във всяка страна от ЕС

bank1-460x250Всички, които пребивават законно в ЕС, включително и тези, които нямат постоянен адрес, вече имат правото да открият собствена основна платежна сметка. Никой няма да може да нарушава това право на базата на националност или място на пребиваване. Това гарантират новите правила, които Европейският парламент гласува днес /15 април/.

Новото законодателство бе прието с огромно мнозинство от 603 гласа „за“, 21 „против“ и 51 „въздържал се“, съобщиха от пресслужбата на Европарламента.

Промените в нормативната уредба установяват, че таксите и условията за всички платежни сметки ще бъдат ясни и лесно съпоставими, а потребителите ще могат лесно да сменят една разплащателна сметка с друга, която предлага по-добри условия.

Основните платежни сметки ще дадат възможност на потребителите да извършват плащания, да теглят пари в брой или да извършват платежни операции в рамките на ЕС, включително и транзакции с платежна карта и интернет покупки.

„Директивата укрепва преди всичко позициите на потребителите на стандартни платежни услуги. Гарантирането на достъп до основни сметки за всички потребители, включително за имигрантите и мобилните работници, ще стимулира модернизацията на икономиката, ще улесни свободното движение и ще помогне на хората в най-неравностойно положение в нашите общества“, заяви докладчикът Юрген Клуте (Германия).

Парламентът включи изискване основните разплащателни сметки да се предлагат от всички или от достатъчен брой кредитни институции, за да се гарантира не само лесен достъп за всички потребители във всяка една държава от ЕС, но и по‑конкурентни условия. Тези условия не трябва да бъдат ограничени само до онлайн платежните услуги.

Държавите членки обаче ще могат да изискват от потребителите да изяснят причината и целта, поради която искат да открият своя платежна сметка в точно определена страна от ЕС. Това трябва да става при пълно зачитане на основните права на потребителите и само когато не превръща процедурата в твърде трудна и обременяваща, смята Европейският парламент.

Според новите текстове всеки, който иска да открие своя платежна сметка, ще разполага с ясна информация за таксите и лихвените проценти и лесно ще може да ги съпостави с условията, предлагани от други кредитни институции. Самата информация трябва да бъде стандартизирана в целия ЕС. Във всяка държава членка трябва да има поне един независим уебсайт за съпоставяне на таксите и лихвените проценти на различните кредитни институции. Потребителите трябва да могат да извършват ограничен брой операции без да заплащат такса или заплащайки разумна такса. Държавите членки могат да решат, че платежната сметка за основни операции не включва овърдрафт или да ограничат сумите, които могат да бъдат теглени чрез овърдрафт.

Прехвърлянето на платежна сметка вече ще става по-лесно за всички потребители. За да се възползват от най-изгодните предложения, клиентите ще могат да преминат към друга платежна сметка, предлагана от банка в ЕС, като заплащат за това разумна такса.

За да влязат в сила, новите законодателни текстове трябва да бъдат официално одобрени от държавите членки. След това страните ще имат 2 години, за да ги приложат в националното си законодателство. | Български новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>