Испания – Новите промени в закона за домашните помощници – 2012 г.

imagesНовите промени, които влязоха в сила през януари ще регламентират труда на работещите като домашни помощници. В Испания тази професия се упражнява преди всичко от жени – 91,5%, като в по-голямата си част трудещите се принадлежат към емигрантската общност.

Законовите промени целят да приобщят домашните помощници към системата за социално осигуряване, както и да гарантират правата на тази категория работници, която бе доста уязвима поради липса на нормативни изисквания за работодатели и трудещи се.

Чрез новия закон управляващите претендират, че ще регулират трудовите право отношения между работодатели и близо 400 хиляди домашни помощници. Този тип труд досега на практика бе в сивия сектор, поради което работниците нямаха никаква защита срещу злоупотребите и измамите.

Според вече влезлите в сила законови нормативи, всеки работодател е длъжен да предостави трудов договор на наетия от него домашен помощен персонал, както и да регистрира работниците си в системата на общественото осигуряване и съответно да внася дължимите по закон данъци и осигурителни вноски. Прилагането на новите правила защитават правата и интересите както на работника, така и на работодателя.

Ето някои основни елементи от регламентирането на труда на домашните помощници:

Какъв е минимумът работни часове, изискващ подписването на трудов договор?
Трудов договор се сключва задължително, независимо от броя работни часове седмично. Работодателят е длъжен да регистрира работника в системата за социално осигуряване.

Освен това според испанското законодателство, при полагане на труд за период от над четири последователни седмици, сключването на писмен трудов договор е задължително. Готов образец за този тип договори е предоставен на Интернет сайта на Министерството на труда (www.mtin.es).

Как става регистрацията в системата за социално осигуряване?
За целта работодателят трябва да посети някой от клоновете на общественото осигуряване и да попълни съответните формуляри, в които предоставя данни за наетото от него лице, броя на работните часове, размера на трудовото възнаграждение и т.н. Регистрацията може да се направи и чрез Интернет сайта на социалното осигуряване.

Какъв е крайният срок за регистрацията?
Крайният срок за подаване на молбите е до 30 юни.

Какъв дял от дължимите здравно осигурителни вноски се поема от работодателя?
Размерът на дължимите от работодателя вноски е в зависимост от стойността на трудовото възнаграждение и се определя по специална таблица, където на всяка сума съответства конкретен процент, платим във вид на данъци и осигуровки.

Как става внасянето на дължимите данъци?
Трудещите се трябва да предоставят персоналния си номер към общественото осигуряване, което позволява ежемесечно автоматично да се отчисляват дължимите вноски към хазната.

Право на платен отпуск и възнаграждение за положен извънреден труд
Безусловно работникът има право на платен отпуск и на допълнително възнаграждение за извънреден труд. Ако договорът му е за пълен работен ден, то размерът на добавките зависи от размера на заплатата (по закон годишната минимална заплата е 8979,60 Евро). В случай че работникът се труди почасово, то добавките му са пропорционални на работните часове.

Какво е минималното заплащане за час?
Минималното трудово възнаграждение за час е 5,02 Евро. Сумата се изчислява на база официалната за страната минимална заплата за пълен работен ден – 641,41 Евро.

Обезщетения при болест
Работодателят заплаща болничните за временна нетрудоспособност вследствие болест, считано от четвъртия до осмия ден. От деветия ден изплащането на болничния се поема от общественото осигуряване.

Какво трябва да се плати при случай на трудова злополука?
При случаи на трудова злополука общественото осигуряване заплаща цялата сума по обезщетението. Ако обаче работникът няма сключен трудов договор то работодателят трябва да плати обезщетение за дните, в които домашният помощник е в отпуск.

Ползва ли работодателят отстъпка за дължими данъци при назначаване на домашен помощник?
Законът не предвижда подобни данъчни облекчения.

Може ли само осигуряващо се лице (autónomo) да бъде наето на работа като домашен помощник?
Не.

Какво трябва да направят домашните помощници, които са подписали трудов договор с работодателя си преди влизането в сила на новия закон?
Работодателят е длъжен да уведоми службата за обществено осигуряване и да се внесат някои допълнителни клаузи в договора, така че той да съответства на новите разпоредби.

Имат ли домашните помощници право на обезщетения за безработни?
На този етап законодателството не предвижда такава възможност.

Имат ли домашните помощници право да се пенсионират?
Правото им на пенсия е уредено както и за всички останали трудещи се. Те могат да претендират за пенсия ако са си плащали осигурителните вноски в продължение на изискуемите от закона години.

Длъжен ли е домашният помощник да съпровожда семейството на работодателя си по време на ваканционните пътувания?
Не, освен ако подобно задължение не е изрично упоменато в трудовия договор. / Исби

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>