ИСПАНИЯ – НОВАТА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – продължение

imagesПродължаваме статията с новата  реформа в испанското здравеопазване  и одобреният Закон №16/2012.

Други съществени промени залегнали във въпросния закон, са свързани със частичното заплащане на рецептите за лекарства от лицата, пропорционално на получаваните от тях доходи.

Това частично заплащане на разходите от страна на пациентите, ще се прилага за амбулаторни медицински приспособления за инвалиди- инвалидни колички, проходилки, бастуни и патерици, шини, средства отпускани за транспорт (на некрайнонуждаещи се), както и за хранителните добавки.

Процентът на вноската, който ще се внася от всеки пациент ще се определя на база на получаваните от него доходи посочени в годишната данъчна декларация.

Например: процентът, който ще се заплаща от  лицата и техните бенефициери с доход по данъчната декларация равен или надхвърлящ  100,000 евро ще бъде 60% от цената на дребно на въпросните лекарства; процентът, който ще се заплаща от  лицата и техните бенефициери с доход по данъчната декларация равен или надхвърлящ  18 000 евро, но по-малък от 100,000 евро ще бъде 50% от цената на дребно на въпросните лекарства; процентът, който ще се заплаща от  лицата, които не попадат в горните две хипотези и които не са задължени да подават годишни данъчни декларации е 40% от цената на дребно;лицата, които са пенсионирани по силата на социална програма за сигурност ще заплащат само 10% от цената на дребно,с изключение на тези лица, които имат доход по-голям или равен на 100 000евро; процентът, който ще се заплаща от държавните служители, както и от служителите по Закона за въоръжените сили е 30% от цената на дребно.

Законът  определя месечна вноска за пенсионерите, която е лимитирана и зависи от техните доходи(пенсии).Например 8 евро на месец за здравноосигурени лица, които са пенсионери техните бенефициенти и чиито доходи са под 18 000 евро;18 евро на месец а здравноосигурени лица, които са пенсионери и бенефициентите им и чиито доход е равен или е над 18 000евро, но по-малък от 100 000 евро.;60 евро на месец за пенсионери, които са здравноосигурени и чиито доходи са над 100 000 евро.

С това се цели избягване на прекомерни разходи за медицински услуги за тези лица, които са с хронични заболявания или изискващи дългосрочно медицинско обслужване.

Пенсионерите са задължени да плащат предварително дължимите суми, като два пъти годишно могат да им се възстановяват, надплатените от тях в повече суми.

Лицата, принадлежащи към определени социални групи или такива, които получават медицинска помощ за определени медицински състояния (като например тези на социални помощи или  със социални пенсии, или лицата, които получават лечение, в резултат от трудови злополуки и професионални заболявания) се освобождават от внасяне на всякаква вноска.

Законът предвижда да се предостави подробна информация на пациентите относно разходите за лечението, които те трябва да направят и когато е уместно, същите трябва да бъдат информирани ако има по-малко скъпа терапевтична възможност за лечение, на даденото заболяване, преди издаването на официална рецепта.

Важно: Законът изключва предоставянето на безплатни услуги на нерегистрирани чужденци, както и на лица над 26годишна възраст, които нямат участие в пазара на труда в Испания.

Например имигрантите без разрешение за пребиваване в страната и страдащи от левкемия, няма да получават безплатно лечение и терапии след 01.09.2012г. На такива лица вече няма да им се издават здравноосигурителни карти.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>