ИСПАНИЯ – НОВАТА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

imagesНа 20.04.2012  Испанското правителство одобри с постановление Закон №16/2012 с който се предприемат редица промени в няколко нормативни актове, с цел предприемане на спешни мерки за осигуряване на стабилност на Националната здравна служба и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

В закона се набляга на промени в Закона 16/2003, който се отнася до солидарността в осигуряването и качеството предоставяните услуги от Национална здравна система, Закон 29/2006 свързан с изписване на безплатни рецепти, както и Закон 44/2003, за класификация на здравните професии.

Едни от най-съществените промени във въпросния закон са свързани със статута на лицата, които се считат за здравноосигурени.

Безплатното здравеопазването в Испания, с публични, държавни средства, се осигурява чрез Националната система на здравеопазване за тези лица, които имат статут на здравноосигурени.

По смисъла на този закон статут на здравноосигурени лица имат лицата, които попадат в една от следните хипотези:

- Заети лица(работници и служители) или самостоятелно заети лица, които са осигурени към държавната система за социално осигуряване ;

- Лица със статут на пенсионери, получаващи пенсии от системата държавната система за социална сигурност;

- Лица,получаващи различни помощи и обезщетения от системата за социална сигурност, включително и помощи за безработни;

- Лица, регистрирани като безработни ,но изчерпали  възможностите за получаване на обезщетение за безработица и които са включени в списъците за безработни на съответния местен офис;

- Лицата, които нe попадат в по-горните хипотези,гражданите на държавите-членки на ЕС,ЕИП и Швейцария,които пребивават в Испания, както и граждани на трети държави, които притежават разрешение за пребиваване на испанска територия, могат да се считат за здравноосигурени, при условие, че те представят доказателство, че не надвишават определеният им по закон срок на пребиваване на територията на Испания.

- За целите на разпоредбите на този закон, статут на бенефициенти на осигуреното лице, имат съпругът/ата или лицето, с подобна връзка, при условие, че те пребивават в Испания, като те трябва да докажат това обстоятелство,чрез съответната регистрация.

От тази разпоредба могат да се възползват и други лица, които имат статут на бенефициент на осигуреното лице.

На лицата, които нямат статут на здравноосигурени лица по Националната система на здравеопазване на Испания, могат да им бъдат предоставени здравни грижи, като за целта предоставените здравни услуги се заплащат.

Гореспоменатите промени не засягат специална категория лица- например лицата осигурявани по специални схеми, държавните служители, служителите по Закона за въоръжените сили.

В тази връзка, хората, които се осигуряват по специални схеми и фондове, и които са избрали да получават здравни грижи чрез въпросните фондове, трябва ползват здравни грижи към определените им болнични заведения, в противен случай, ако ползват услугите на държавните болници, разходите за оказаната им медицинска помощ трябва да бъдат заплатени.

Съгласно въпросния закон статутът на дадено лице, като здравноосигурено лице по Националната система на здравеопазване се определя от Националния институт за социално осигуряване на Испания, на когото е възложена дейността по проверка и контрол на статута на осигуреното лице и неговите бенефициенти.

На практика, този процес по изясняване на здравния статус на лицето, ще се извършва чрез местните провинциални служби на института, които ще определят конкретните изисквания и нужната документация, които следва да бъдат представяни от лицата във всеки отделен случай.

След като Националният институт за социално осигуряване определи, че въпросното лице попада в обхвата на здравноосигурените лица, правото на здравни грижи ще се изплаща от компетентните здравни органи, което ще улесни достъпа на гражданите до обезщетения за здравни грижи чрез издаване на индивидуална здравна карта.

Закона предвижда възможността за обмен на данни между Националния институт за социална сигурност и Компетентните органи по имиграционни дела, без да е нужно съгласието на лицата, в случаите,когато тези данни са от съществено значение за да се установи съществуването на условията, за определяне на статута на дадено лице.

Националният институт за социална сигурност ще обработва цялата налична информация за даденото осигурено лице, и ще информира компетентните здравни органи при всяка една промяна, която води до прекратяване на здравноосигурителните права на лицата.

Важно:

Въпреки предходните разпоредби, закона предвижда осигуряване на безплатна здравна помощ в определени ситуации:

- Всички граждани на ЕС,ЕИП и Швейцария,както и гражданите на трети държави (чужденците), които не са регистрирани и нямат статут на пребиваващи (резиденция) в Испания, ще получават здравни грижи при внезапно, тежко заболяване, инцидент или злополука, независимо от причината за заболяването;

- Всички граждани на ЕС,ЕИП и Швейцария,както и чужденците имат право на здравна помощ за бременност и раждане;

- Всички граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, както и чужденците под осемнадесет получават здравни грижи при същите условия, както и испанските граждани.

Във въпросния закон се засяга темата и за обхвата на предоставяните от Националната здравна система услуги, като тук се включват всички дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, извършени в здравните центрове или спешна медицинска помощ, изцяло покрита от публично финансиране.

Важно:

Лицата, които преди влизането в сила на въпросния закон, имат достъп до безплатни здравни грижи в Испания, могат да ползват тези придобити права до 31 август 2012 г., без да се налага да се доказва и изяснява статуса им на здравноосигурени лица.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>