На 25 май 2014 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България

imagesНа 25 май 2014 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България. Със свое решение от 28 март 2014 г. Централната избирателна комисия прие решения за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите.

Според него избирателните секции извън страната се образуват:

· в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на заявление не по-късно от 29 април 2014 г. включително.

· в местата в държава-членка на Европейския съюз, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление за гласуване до 29 април 2014 г. включително;

· в местата в държава-членка на Европейския съюз, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори (2009 г.) е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (4 април 2014 г.);

· извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (2 май 2014 г.).

Всеки гражданин, може да заяви желанието си да гласува чрез подаване на заявление не по-късно от 29 април  2014 г. включително. Заявлението е налично на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html

В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което желае да гласува.

Според решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя  до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз или се изпраща по пощата с писмо. Другият начин е чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.

Повече информация може да се намери на интернет страниците на МВнР (http://www.mfa.bg/bg/pages/167/index.html) и ЦИК (http://www.cik.bg/).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>