Испания – Място за стопанска дейност на чуждестранни юридически лица. Регистрация.

imagesЩе разгледаме някои от възможните начини, по които една чуждестранна компания може да се установи в Испания:

Представителен офис

Като правило дейността на представителния офис трябва да бъде ограничена до проучване на пазара, не може да извършва търговска дейност и обикновено откриването му е първата стъпка, която предприемат много компании, които са взели решение трайно да се установят в Испания.

Тъй като представителният офис не участва в каквато и да е икономическа дейност, не се изискват никакви специални формалности по учредяването му.

Клон

Клонът е постоянно представителство на фирмата-майка на територията на Испания.

Въпреки, че клонът не е самостоятелен правен субект и зависи от компанията-майка, създаването му изисква поредица от процедури, които се различават от обичайните стъпки по регистрацията на една нова компания в съответствие с испанското законодателство:

- Управителният съвет на директорите на дружеството-майка следва да подпише Споразумение за създаването на клона и Устав за дейността му.

Споразумението и Устава трябва да бъдат преведени от заклет преводач и легализирани за последващото им подаване в Търговския регистър в Испания.

- Испанското консулство в държава на пребиваване на компанията-майка следва да удостовери, че дружеството-майка е учредено съгласно законите на страната.

- Внасяне в банката на основния капитал, договорен от компанията-майка (не съществува законоустановен минимум).

- Учредяване на клона пред нотариус.

- В данъчната дирекция, към която принадлежи седалището на клона, се подава молба за издаване на данъчен идентификационен номер.

- Заплащат се съответните данъци на автономната област в данъчната служба по седалището на клона в зависимост от основния капитал и от вида на регистрацията му.

- И накрая, клонът трябва да бъде регистриран в Търговския регистър по седалището си в едномесечен срок от подписването на нотариалния акт за образуването му.

След създаването му чуждестранната компания-майка е задължена да се внася в Търговския регистър по седалището на клона годишните му счетоводни отчети.

Дъщерна фирма (филиал)

Освен горните две опции, е възможно създаването на дъщерно дружество или филиал на фирмата-майка в Испания.

Филиалът е самостоятелно юридическо лице, независимо от компанията-майка.

Въпреки, че филиалите са дружества, учредени с чуждестранен капитал, се третират като “резиденти”.

Поради това процедурите за създаване на дъщерно дружество са подобни на формирането на нова испанска компания, с някои разлики:

- Управителните съвети на директорите на дружеството-майка следва да подпише споразумение, с който одобрява създаването на дъщерното дружество и Устав за дейността му.

Споразумението и Устава трябва да бъдат преведени от официален преводач и легализирани по установения ред за последващото им подаване в Търговския регистър в Испания.

- Испанското консулство в държава на пребиваване на компанията-майка следва да удостовери, че дружеството-майка е учредено съгласно законоустановения ред.

- Изисква се Сертификат в Централния Търговски Регистър на Испания за името на новата компания, според търговското наименование на филиала не съвпада наименованията на вече регистрираните търговски дружества в Испания.

- Внасяне в банката на основния капитал на филиала, договорен от дружеството-майка (минимален капитал 3.000 евро, ако дружеството е с ограничена отговорност).

- Подписване на нотариален акт за създаването на филиала.

- Издаване на временен данъчен идентификационен номер в данъчната служба по седалището му.

- Плащане на съотшетните данъци на автономната област по седалището на дъщерното дружество.

- Вписване на клона в Търговския регистър по седалището на филиала в рамките на два месеца от на създаването му.

- Деклариране на създаването на дъщерното дружество в регистъра на чуждестранните инвестиции в рамките на Министерството на икономиката на Испания.

-  Издаване на окончателен данъчен идентифицационен номер.

Веднъж създаден, филиалът може да започне да функционира, като негово задължение (и не на компанията-майка) е да депозитира годишните счетоводни отчети в Търговския Регистър по седалището си.

И накрая, не бива да се забравя, че съществуват и други начини за установяване на испанския пазар, като подписването на споразумения за дистрибуция и сътрудничество с испански фирми, съвместни предприятия, т.нар. икономически групи по интереси, чрез извършване на сделки чрез агенти или брокери, франчайзинг и др.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>