Испания – Майчинство

imagesЗаконът за Равенство на Възможностите, който влезе в сила през март 2007 г. внесе някои новости относно отпуска по майчинство, който могат да ползват родителите и позволява в по-голяма степен съчетаването на работата със семейството.

Каква е продължителността отпуска по майчинство?

Общо могат да се ползват 16 седмици платен отпуск.

Това време може да се комбинира по различен начин и също така да се разпредели между двамата родители.

Същото важи и в случаите на осиновяване.

Въпреки че законът дава различни възможности за ползване на отпуска, при всички случаи майката трябва задължително да ползва 6-те седмици след раждането, мярка, която осигурява физическото възстановяване на майката след раждането.

От друга страна, при раждане на повече от едно дете, се добавят две седмици за всяко дете.

10-те седмици (или повече при раждане на повече от едно дете), които остават след 6-те седмици, които трябва задължително да се ползват от майката, могат да се разпределят по различни начини между двамата родители:

• Могат да се ползват от майката преди или след раждането.
• Може да ги ползва бащата.
• Могат да ги ползват двамата родители по едно и също време.
• Могат да се разпределят между двамата родители.

Друга възможност, която е много удобна за много майки, е да се ползва майчинството, работейки на непълен работен ден, т.е. след 6-те седмици  за задължително ползване майката може да започне работа, работейки на 4-часов работен ден и да ползва 20 седмици отпуск вместо 10-те седмици при пълна почивка.

В случай, че бебето се роди преждевременно, 10-те седмици платен отпуск могат да се отложат и да се ползват, когато изпишат бебето от болницата и този отпуск може да се ползва от майката или от бащата.

Друга възможност, която дава законът при преждевременно раздане, е да се ползва пълния отпуск от 16 седмици и, ако бебето продължава да е в болницата, да се вземат още 13 седмици, не повече от общо 29 седмици.

Когато се осиновява дете под 6 год. 16-те седмици могат да се разпределят между двамата родители (не е необходимо майката да ползва 6-те седмици за физическо възстановяване) или може да се ползва едновременно от двамата родители (по 8 седмици всеки от тях).

В случай на осиновяване на дете с инвалидност, отпускът ще бъде 18 седмици, а, ако осиновяването е извън границите на страната, отпускът може да ползва до 4 седмици преди осиновяването.

Колко се плаща по време на отпуска по майчинство?

Ползващият майчинство получава 100% от т.нар. “base reguladora”, сумата, която се получава, като брутната заплата от месеца преди раждането или излизането в отпуск по майчинство се раздели на 30 дни.

Това е дневната сума, която се получава всеки ден по време на отпуска по майчинство.

Трябва да се има предвид, че Социалното осигуряване не удържа Данък върху общия доход по време на майчинството.

Затова, въпреки, че се получава повече по време на отпуска по майчинство, данъците ще трябва да се платят с годишната декларация за данъка върху общия доход.

Възможно е ползващият отпуска да поиска удържането и плащането на този данък месечно.

За да е платен отпуска, ползващият го трябва да е заето лице или да е регистриран като безработен към датата на раждането.

Освен това, трябва да е бил осигуряван поне 180 дни в 7-годишния период преди датата на раждането или ползването на отпуска или не по-малко от 360 дни през живота си.

Този осигурителен период варира според възрастта на майката, например за лицата под 21 год. не се изисква минимален осигурителен период, между 21 и 26 години лицето трябва да е осигурявано не по-малко от 90 дни през 7-те години преди раждането или началото на отпуска  или поне 180 дни през целия му живот.

Ако не отговаря на посочените условия, майката има право да ползва отпуска от 16 седмици, но само 42 дни ще бъдат платени.

В този случай се плаща Публичния индикатор за рента или 17,75 на ден за 2012 год.

Какви са процедурите по отпуска за майчинство?

Личният лекар издава документ, наречен “доклад за майчинство”, с този докумет, с документите за самоличност (паспорт или лична карта и НИЕ), Книгата за семейството или Акта за раждане и, ако е осиновяване или отглеждане, документите, които го доказват, се подава Молба за майчинство, осиновяване или отглеждане в Националния институт на социалното осигуряване.

В зависимост от режима на осигуряване се представят допълнителни документи (последните две осигуровки за самоосигуряващите се лица, Доклад от фирмата за заетите по трудов договор и т.н.)

Отпуск за бащи

От 2007 г. бащата има право на 13 непрекъснати дни отпуск за родено или осиновено дете независимо от 16-те седмици отпуск по маичинство.

При раждане на повече от едно дете се добавят 2 дни за всяко дете след първото.

Тези 13 дни могат да се ползват непосредствено след двата дни, които се дават за раждане на дете или след изтичането на 16-те седмици отпуск по майчинство.

Съществува също възможността да се съчетае работа на непълен работен ден и ползването на 13-те дни, като в този случай вместо 13 ще бъдат 26, ако бащата работи на 4-часов работен ден.

Отпуск за кърмене

По време на кърменето майката може да ползва 1 час от работното си време до деветмесечна възраст на детето.

Този час може да се раздели и да се започва работа половин час по-късно и да свършва работа половин час по-рано.

Може да се ползва от бащата при положение, че не се ползва от майката.

Друга възможност е за се ползва като 15-дневен отпуск непосредствено след отпуска по майчинство.

Освен това, ако майката трябва да смени работата си, докато кърми и това оказва влияние на здравето й или на здравето на детето, договорът може да се прекъсне със запазване на работното място и през това време се плаща 100% от осигурителната база, както е обяснено по-горе (брутната заплата, разделена на 30 дни).

Неплатен отпуск и намаление на работния ден

Може да се ползва неплатен отпуск за отглеждане на детето до 3-годишна
възраст от един от двамата родители.

Работното място се запазва през 1-ата година, а след това родителят има право на работно място от същата категория.

От друга страна, до навършване на 8-год. възраст на детето единият родител може да поиска намаление на работния ден (не повече от 4 часа)
със съответното намаление на работната заплата, осигурявайки се на пълен работен ден.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>