Край на здравните вноски за българите в чужбина

vnoski-460x250Българските граждани, които живеят извън страната, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди.
За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия.
Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година.
Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноските за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес.
Няма срок, в който това заявление трябва да бъде представено в НАП.
До 8 март 2013 г. законодателството изискваше документът да бъде подаван преди напускането на България.
Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка или куриер.
В случай, че сте български гражданин и желаете да възстановите здравноосигурителните си права в България, трябва да подадете в НАП подава друго заявление – за завръщане.
За област Стара Загора 2310 лица са подали заявлението от началото на годината.
Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.
Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина.
Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България.
Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.
Ако се плащат през 2013г. това са 12 вноски по 33,60 лв. С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.
Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец.
Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.
Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може да се получи от кол центъра на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор.
Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.
Изключения: Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС.
Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НАП.
За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.
Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.
Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по & 19в от ЗЗО може да се получи от Интернет страниците на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.” /newsbg.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>