Испания – Как да спестим с декларацията за Данъка върху общия доход

imagesСпоред изчисление, направено от Съюза на Техниците към данъчната администрация Gestha данъкоплатец с годишен доход от € 30 000 може да спести почти 3.000€ при подаването на следващата годишна данъчна декларация, ако се възползва от данъчните облекчения, предвидени в закона.

Една от най-важните промени е отпадането, считано от 1 януари 2013 г., на намалението на данъчния дооход със сумите, изплатени по откриването и погасяването на ипотечни кредити, предназначени за придобиване на основно жилище.

Въпреки това се установява специален режим за данъкоплатците, които са закупили основното си жилище преди 31 декември 2012 г.

Важна подробност е, че данъкоплатците, които не са се възползвали от посоченото облекчение в данъчни периоди преди 1 януари 2013 г., няма да могат да се възползват от този специален режим, така че е важно прилагането му да започне през фискалната 2012 г., включително в случаите, когато плащането на ипотечния кредит започне през 2013 г.

Това условие не засяга данъкоплатците, които са упражнили правото си на това облекчение за покупката на други жилища, декларирани като основно жилище преди това и не са ползвали облекчението за новата ипотека поради превишаване на установената максимална граница за това облекчение, фиксирана в момента в размер на 9.040 €, включваща лихви и погасена главница, което на практика означава намаляване на годишния данък с 1.356€.

За да се възползваме в пълна степен на облекчението за инвестиция в пребиваването на основно жилище, е възможно извънредното частично погасяване на ипотеката с цел да достигне горната граница на облекчението.

Освен това до края на годината в операциите по продажба на новопостроени недвижими имоти ще се прилага 4%-ата данъчна ставка на ДДС, която ще се вдигне на 10% от 1 януари 2013 г., когато 4%-ата ставка ще се прилага единствено в операциите по покупко-продажби на жилища за социална защита или построените по държавна поръчка жилища.

През 2013 г. също ще отпадне намалението на облагаемия доход (в размер на 20 на сто) за инвестициите в рехабилитация на основното жилище.

Максималната годишна сума, която може да се приспадне, е 6750 € и могат да я приложат данъчнозадължените лица, чийто облагаем доход не надвишава 71.007€.

В определението на възстановителни дейности попадат насочените към възстановяване на жилищата реформи чрез консолидация и укрепване на конструкциите, фасадите и покривите, но най-популярни са реформите, които имат за цел да се намали консумацията на енергия, като подобряване на топлинната или звукоизолация и реформите за гарантиране на структурната безопасност при валежи.

Значително спестяване в данъка върху доходите, между 24,75% и 56% от инвестираната сума, представляват вноските в пенсионните фондове, много интересен данъчен инструмент за собствениците на еднолични фирми, тъй като позволява внасянето на извънредни суми през последните дни на годината, когато вече са известни печалбите на компаниите.

Също така предприемачите могат да приспаднат сумите, инвестирани като собствен капитал в новообразувани дружества.
Друго данъчно облекчение, който позволява намаляването на данъчната тежест за съдружниците в търговските дружества, е освобождаването от облагане на част от получените дивиденти.

Освободени от облагане са 1500 евро, получени всяка година като дивиденти и печалби от акции на испански и чуждестранни дружества.

В този случай трябва да се има в предвид, че ще се считат за дивиденти на акционерите лихвите по отдадените от акционера на дружеството суми под формата на заеми, когато заемите превишават трикратния размер на собствения капитал на дружеството.

В този случай за физическото лице е благоприятно да договори с дружеството лихвите да се изплащат в периоди, които надвишават от една календарна година.

Така посоченият доход ще подлежи на облагане в данъчния период,  когато лихвите станат изискуеми.

Друго важно данъчно облекчение за 2012 година е освобождаването от облагане на 50 % капиталовите печалби, произтичащи от продажбите на имоти в гранииците на населените места, облекчение, приложимо за печалбите от продажби на имоти, придобити между 12 март и 31 декември 2012 г.

Интересно е, както за работниците и служителите, така и за съдружниците в търговски дружества, заплащането в натура на определени необлагаеми суми, напр. наем на жилища за мениджъри и служители, частни здравни осигуровки, надбавки за транспорт, храна и др. подобни.

Правилното планиране на данъка ще означава по-ниска данъчна тежест за нас, данъкоплатците, но нашите решения всъщност оказват влияние върху фискалната политика на държавата, в изграждането на икономическата рамка, необходима за осигуряване на растежа в условията на рецесия и ниска икономическа активност.

Данъчните облекчения са променливи, разработени от правителствата с цел да оказват влияние върху макроикономиката, подпомагайки по този начин икономическия растеж, заетостта и ценовата стабилност.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>