Испания – Какво точно представлява “El banco malo” (лошата банка)

índiceИначе казано този вид банка носи името “SAREB”–обединение за управление на активи от банковото преструктуриране, които абсорбират/поглъщат токсични активи, свързани с продажбата на недвижими имоти притежание на банките.

Предвиденото време да се ликвидира тази наличност от собствености е 15 години.

Ролята на “лошата банка” е да се ликвидират тези “непродаваеми” активи, за да се коригира баланса им с оглед спечелване на доверието на международните финансови институции, при което ще стане допустимо даването на нови кредити както на семействата, така и за бизнес.

Вид имоти, включени в “SAREB”: Това са активи, считани за токсични, чиято стойност е по-ниска от действителната. Въпреки това условието е да отговарят на минимални изисквания, за да се гарантира рентабилността на формираното за целта държавно обединение/фирма.

В рамките на тези активи ще се приемат само такива с нетна балансова стойност по-голяма от 100.000€ и предприемачески кредити (crédito promotor ) над 250.000€. Според консултанти икономисти отстъпките при закупуване на нови жилища ще бъдат между 31% и 63% в зависимост от провинцията, в която се намират; на жилища от втора ръка 40%-70% и на терени между 58%-88%.

Държавата ще контролира между 40% и 50% от капитала на “лошата банка” чрез инжектиране на публични средства. Акционери на тази банка ще бъдат кредитни институции, застрахователни дружества и инвестиционни фондове. Частни инвеститори не могат да бъдат нейни акционери.

Кой ще продава активите на “лошата банка”? Експертите са склонни да мислят, че продажбитe ще се извършват от самите банки, тъй като разполагат със собствени агенции за недвижими имоти и също така със система за финансиране. По този начин би се осигурила по-бърза разпродажба и преди всичко няма да губят време за ненужен маркетинг.

Ще ви продаде ли “лошата банка” жилища на много ниски цени? Не се очаква “SAREB” спешно да ликвидира тези активи. Ще има разлика в цените, но няма да бъде толкова голяма. Би се забелязала съществена разлика само в случай, че държавата бъде принудена незабавно да продаде тези активи.

“Лошата банка” не е първата такава банка. Такива банки са създавани в Щатите, Швеция, Германия, но те бяха създадени в самото начало на кризата без толкова шум. Испанската лоша банка се създаде години след като го направиха американци и германци.

Направена е класификация на зоните във функция от наличния капитал и освен това ще зависи от способността на всяка зона да абсорбира собствености, т.е. от възможността те да бъдат изкупени. Най-вероятно тази банка няма да спомогне за възстановяване на пазарните цени в кратък период от време.

Статията подготви: Финансов експерт Руми Сарайска, Мадрид – Тел./ факс: 0034/ 91 817 58 91; Мобил: 0034/ 617 32 11 56; Ел. поща: sarayska@yahoo.es ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>