Какво представлява EURIBOR?

euriborБихме искали да запознаем нашите читатели с един от най-използваните лихвени индекси в Еврозоната, който служи за референтна база за много финансови инструменти и услуги и най-вече за ипотечните кредити.

Същност - Euro Interbank Offered Rate (Euribor)- представлява средно-притегления лихвен процент при, който банките от Еврозоната се кредитират помежду си на маждубанковия валутен пазар. Euribor се изчислява на дневна база, като се публикува от Европейската Банкова Асоциация.

Банки определящи Euribor - Ежедневно 25 частни банки участват в търг с електронно наддаване за определяне на нивото на Euribor. От тези 25 банки-21  са от Еврозоната, две европейски банки извън еврозоната (Barclays Capital, Den Danske Bank), както и  две големи интернационални банки със значителни операции в Европа- London Branch of JP Morgan Chase, Bank N.A, Bank of Tokyo Mitsubishi. От Испания участват 4 банки-Banco Santander, BBVA, CaixaBank, CECA Bank.

Как се провежда търга за изчисляване на Euribor?

Всички банки участващи в електронния търг са длъжни да заявят своите лихвени нива до 10:45 (Central European Time)- Централно Европейско Време. Всяка банка оферира своите лихвени равнища чрез собствена електронна страница и не може да вижда лихвените нива предложени от другите банки.

В 11:00 CET-Thomson Reuters започва да изчислява лихвеното равнище като се използва средно притеглената стойност по Метода Windsor. При този метод офертите по-високи или по-ниски с 15% се изключват от калкулирането на Euribor.

В 11:02 CET- Thomson Reuters, Bloomberg и други информационни агенции публикуват новата стойност на Euribor.

Трябва да отбележим, че Euribor се изчислява на годишна база-Actual/360, като нивото му се определя Т+2 т. е, ако търга е в понеделник се организира за стойността на Euribor за сряда. Стойността на Euribor се публикува ежедневно в Boletín Oficial del Estado (BOE).

Роля на Европейската Централна Банка (ECB)

Въпреки, че не влияе пряко върху определянето на Euribor-ECB влияе индиректно чрез нивото на парично предлагане на междубанковия валутен пазар. ECB играе ролята на кредитор от последна инстанция за всички търговски банки от Еврозоната, като им отпуска кредити при изключително ниски лихвени проценти. По този начин банките се финансират на много ниски лихвени равнища от ECB и  прибягват до междубанковия пазар само в краен случай. Като функция от намаленото  търсене на кредити и нивото на Euribor е ниско.

Видяхме, че поведението на ECB и нейната лихвена политика по отношение на търговските банки влие индиректно при определянето на Euribor-в зависимост от това каква сума кредити  ще предостави на  търговските банки.

Заключение

Euribor е един от най-важните лихвени индекси за референция не само на европейско, но и на световно ниво. В Испания се използва, като референция най-вече при ипотечните кредити.

България, която не е член на  Еврозоната (засега) не използва Euribor като референтен индекс. БНБ определя собствен лихвен процент-наречен Основен Лихвен Процент (ОЛП), който се изчислява на месечна база.

Без съмнение в режима на валутен борд, при който лева е вързан за еврото политиката лихвените равнища на ECB и Euribor оказват влияние при изчисляването на ОЛП.

Българските търговски банки използват, като референтен лихвен индекс- СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate), като метода на изчисление и електронния търг са подобни на Euribor.

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – МАДРИД

Тел. 627 241 588; Тел. 911 296 524; Ел. поща: info@abogadobulgaro.com            www.abogadobulgaro.com

11002938_828592087212018_110305753_o

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>