Какво могат да направят за Вас консулските служители

bulgarflagКакво могат да направят за Вас консулските служители: • да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв • да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие • в случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна • да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести • да Ви дадат най-актуална информация при пътуване • да удостоверят и заверят подпис • да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт) • да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Какво не могат да направят за Вас консулските служители: • да осигурят резервация за пътуване и хотел или да приемат на съхранение Вашия багаж • да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България • да осигурят средства, за да платят разноските за правни услуги, да Ви представляват при съдебни процеси или да Ви дават правни съвети • да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора • да Ви осигурят преводач и телефонни услуги • да разследват престъпления • да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки • да Ви осигурят разрешение за работа • да Ви осигурят визи за други държави.

Някои съвети от практически характер:  Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

• Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена.

• Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

• Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

• Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в страната на посещение.

• Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

• Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната на местопребиваването. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

• Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

• В случаите на смърт на български граждани в чужбина най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

• Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция “Финансово-стопански дейности”.

• В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в родината.

• Не е задължително, но е добре да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.

• Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в страната на посещение. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Информация за вносно-износния режим на държавите, както и за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от страната, можете да намерите на страницата на Агенция “Митници”.

Министерството на външните работи на Република България Ви желае приятно и безпроблемно пътуване в чужбина.

Информация за напускане на територията на Р България от деца до 18 години

Дете, пътуващо без придружител – Необходимо е при пътуването да притежава декларация подписана от двамата родители и заверена в консулска служба на Посолството, в която да се упоменава, че те дават своето съгласие детето да пътува без придружител.

За българите, живеещи в чужбина: При нужда от консулски услуги, консулска защита или оказване на друг вид съдействие, което е от правомощията на българските дипломатически и консулски представителства зад граница, препоръчва се да се обърнете към:

- българското посолство или консулство със седалище в държавата, в която пребивавате;

- българското посолство или консулство, акредитирано (официално представляващо Р България) в държавата, в която пребивавате;

- българското посолство или консулство, най-близко до държавата, в която пребивавате, независимо дали е акредитирано (официално представляващо Р България) в държавата.

В статията “Дипломатически отношения” на всяка държава ще откриете адреса на българското дипломатическо и консулско представителство в нея или отговарящо за нея. /www.mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>