ИСПАНИЯ – ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА СТАНАЛА ПО ВРЕМЕ НА ОБИЧАЙНИЯ ПЪТ ПРИ ОТИВАНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

13680812_1018825764881724_1016893926523297618_nТрудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на фирмата или едноличния търговец, за които работи пострадалия, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Концепцията за трудова злополука е регулирана в чл. 156 от Закона за социално осигуряване в Испания (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) и текста на нормата гласи следното:

“Член. 156.- Определение за трудова злополука.

1. Под трудова злополука се разбира всяко телесно нарняване, което е настъпило въз основа или като последствие на извършената работа в интерес на работодателя.”

Това увреждане трябва да настъпи внезапно и не като следствие на по-ранен болестотворен процес, трябва да доведе до неработоспособност или смърт и да има функционална връзка с извършвания работен процес.

Обект на тази статия е трудовата злополука, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място, който регулира точка втора на същия член 156.

За да може да се определи като трудова злополука директната цел на пътуването трябва да е стигането до работното място или обратно от работното място до дома или мястото, където работника е отседнал. Така също трябва да се случи в диапазона от време нужно да се измине разстоянието по обичайната траектория или маршрут и този маршрут да не е променен с цел да се извърши някоя дейност или посещение с лична цел на работника. Ако има такава промяна на маршрута ще се прекъсне причинно следствента връзка за да може злополуката да се определи като трудова. (Решение от 20.09.2005 на Върховен Съд в Испания)

Има причинно следствна връзка, когато злополуката се е случила по обичен маршрут различен от този за отиване и връщане от работно място, когато:

1. Се пътува към мястото за получаване на трудово възнаграждение.

2. Се пътува от работно място към място за лекарска помощ или друг вид здравно обслужване (но не и в случай, че това посещение при лекаря за консултация е преварително планувано и разрешено от работодателя).

3. Се пътува, към мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден или, така също, когато има фирмена вечеря. (Решение от 21.05.1984 на Върховен Съд в Испания)

И обратното, няма причинно следствена връзка , когато:

1. Е настъпил сърдечено съдов проблем (в това число и миокарден инфаркт и настъпила в последвстие смърт) и няма данни, че по обичайния маршрут е имало елементи, които да отключат това съсояние.

2. В случай на емболия.

3. В случай на смърт причинена от мозъчен кръвоизлив.

Друг важен елемент за да може да се определи като трудова злополука е то тя да е настъпила непосредствено преди започване на работно време или след приключване на работия процес. Ако след приключване на работното време работника се е забавил със повече от час за да поеме по обичайния маршрут се смята, че има прекъсване на причинно следствената връзка.

Примери за трудова злополука, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място:

- Отклоняване от обичайния маршрут следвайки инструкции на работодателя за да се извършат дейности свързани с работния процес.

- Злополуки на прибиране от банкет по случай изпращане на колега или новогодишна вечеря на фирмата.

- Падане по стълбите на слизане в гаража за да се вземе колата (но в никакъв случай падане с фрактура на стълби вътре в жилището).

- Пътно транспортно произшествие на отиване или връщане от работно място настъпило в последствие на неспазване на правилника за движение по пътищата (но не и в случай, че шофьора е консумирал алкохол или наркотични вещества).

Какво следва след трудова злополука на отиване или връщане от работно място?

-  Трябва да се изплати обезщетение от работодателя или осигурителната му компания.

-  Трябва дните, за които има обявена нетрудоспособност да се изплатят на база 100% от заплата.

- Ако работодателя не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници, в случай на смърт след злополука, трябва да внесат молба за признаване на трудовата злополука от Националния Осигурителен Институт (INSS) и, ако се получи административен отказ трябва да се внесе искова молба пред съда.

- В случай на смърт при трудова злополука, наследниците имат право да получат обезщетение от работодателя или застрахователната му компания и отпускането на наследнически пенсии от НОЙ Испания.

Автор
Адв. София Николаева
Мадрид, Испания
Тел: 0034 691 466 305

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>