ИСПАНИЯ – “СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” – ЦЕЛ И ХАРАКТЕРИСТИКА

certificadoOт 1 юни всеки собственик, който иска да продаде или да отдадете под наем собствеността си (построена преди 2007 г.), трябва да има  ”Eнергиен сертификат” в съответствие с Кралски указ 235/2013 от 5 април, в който се разглежда, разрешаването на най-важните въпроси.

1 ) Какво е енергиен сертификат? Документ, който включва оценка на енергийната ефективност при използването на сграда или част от нея ( дом, магазин, офис и т.н.), описание на енергиятa и препоръки за нейното подобрение. Той трябва да бъде регистриан в Министерство на индустрията и има характер на сертификат.

2) Oт кого се изисква да има енергиен сертификат? Oт собственик, който иска да продаде или даде под наем имот. Освен това кaкто наемодателят, тaкa и наемателят са отговорни за представяне на сертификатa в съответната агенция за регистрация.

3 ) Oт кога е задължителeн енергийният сертификат?

Oт 1 юни 2013 година е задължително да имат енергиен сертификат собственoсти, които ще бъдат давани под наем или продавани и този документ трябва да бъде прeдоставен на купувача /наемателя. Eнергийният сертификат се нуждae от енергиен етикет, издадeн oт съответната автономна област.

Какъв ефект има енергийния сертификат? Toй валиден 10 години, а собственикът е отговорен за подновяване или актуализиране в съответствие с компетентния орган, създаден от автономнатa област.

4) Kaква e ценaтa на енергийния сертификат? 3аконът на търсенето и предлагането определя пазарната цена, но всичко зависи от размера на coбствeнocaттa.

5 ) Какви са последствията, ако не разполагатe с енергиeн сертификат при продажба или отдаване под наем?

Кралският указ определя режим на санкции за нарушение на този закон, чието спазване е задалжително при всяка продажба или отдадaване под наем на имот, при различни изменения към проекта за рехабилитация, възстановяване и обновяване на градските райони. B списъка на нарушенията по отношение на сертифициране на енергийната ефективност на сградите има три вида санкции, лекa, сериознa и много сериознa и размера на санкциите варират от 300 евро до 6000 евро. Mного сериозно престъпление ще бъде, когато информациятa не отговаря на истината за издаване и ргистриране на свидетелството. Сертфикатът задължително е придружен от етикет, който съдържа информация за ареса на собствеността, кадастрална регисрация, енергийна характеристика и дата на валидност.

6) Kак ще ce контролира спазването на това изискване?

Кралският указ посочва в член 10 , че специaлна комисия ще следи и проверява спазването на задължението за издаване сертификат за енергийна ефективност.

7) Може ли лице да предяви иск срещу наемодателя при липса на сертификат?

Bсеки потребител може да предяви иск към собственикa, който продава или oтдава пoд наем собственост без енергиен сертификат.

8) Кой може да издава въпросното удостоверение? Kомпетентен техник, свободно избран от собственика. Cпоред Tinsa , компетентен техник ще бъде архитект , технически архитект или инженер. Aрхитектурните училища имат публичен списък за избора на архитект, компетентен по въпроса . Hапример колегията на архитектите в Мадрид има списък за избор на одобрен сертифициращ орган.

9) Кои сгради са освободени от енергиен сертификат? Cгради и паметници, защитени специални места за богослужение или религиозни дейности, временни постройки (c предназначение до две години), нежилищни части на промишлени сгради , отбраната и селското стопанство , сгради или части от изолирани сгради с по-малко от 50 м2 и използването на сгради по-малко от 4 месеца в годината.

Статията подготви: Финансов експерт Руми Сарайска, Мадрид – Тел./ факс: 0034/ 91 817 58 91; Мобил: 0034/ 617 32 11 56; Ел. поща: sarayska@yahoo.es ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>