Испания – свободно амортизиране на дълготрайните материални активи за дребните и средни предприятия

IMG_4004-1024x682Данъчните стимули по отношение на амортизациите, предвидени в за малките и средни предприятия в Закона за данъка върху печалбата се прилагат, при условие че нетният оборот през непосредствено предходния данъчен период е по-малък от 10 милиона евро.

Новите елементи на от дълготрайните материални активи и инвестициите в недвижими имоти, използвани в търговската дейност, предоставени на данъкоплатците в данъчния период, през който са изпълнени условията за малко и средно предприятие, могат да бъдат амортизирани свободно, при условие че през следващите 24 месеца, считано от датата на началото на данъчния период, през който придобитите активи влизат в експлоатация, средната обща работна ръка на дружеството се увеличи спрямо средната обща работна ръка през предходните 12 месеца и това увеличение се запази за допълнителен период от още 24 месеца.

Размерът на инвестициите, за които може да се ползва от системата за свободно амортизиране, ще бъде резултат от умножаването на стойността от 120 000 евро с посоченото увеличение, изчислено до втория знак след десетичната запетая.

За изчисляване на средната обща работна сила на дружеството и неговото увеличение, ще се вземат впредвид наетите лица, при условията, предвидени в трудовото законодателство, като се вземе предвид и продължителността на работния ден.

Свободната амортизация се прилага от датата на влизане в експлоатация на елементите, които отговарят на условията за прилагането й.

Същият режим може да се прилага и за елементите, които ще се придобият по силата на договор за изпълнение на строеж, подписан през данъчния период, при условие, че бъде предоставен в срок от 12 месеца след сключването на договора, както и за дълготрайните материални активи и инвестиции в недвижими имоти, построени от самата компания, както и активи, придобити чрез финансов лизинг, при условие че се упражнява опцията за покупка.

В случай на нарушение на задължението за увеличаване или поддържане на работната сила, предприятието трябва да възстанови цялата сума на неплатения данък, който би бил дължим при неприлагане на свободната амортизация плюс съответната лихва за забавено плащане.

Изплащането на пълната вноска и лихвата за забава за плащане се извършва с годишната данъчна декларация за данъчния период, през който са били нарушени задълженията за увеличаване или поддържане на заетите лица.

Ускорена амортизация на нови дълготрайни материални и нематериални активи и инвестиционни имоти

Новите  дълготрайни материални и нематериални активи и инвестиции в недвижими имоти, заети в търговската дейност, предоставени на данъкоплатеца в данъчния период, през който са изпълнени условията за малко и средно предприятие, могат да се амортизират на базата на коефициент, получен чрез умножаване по 2 на максималния коефициент, предвиден за линейна амортизация.

Същият режим може да се прилага и за елементите, които ще се придобият по силата на договор за изпълнение на строеж, подписан през данъчния период, при условие, че бъде предоставен в срок от 12 месеца след сключването на договора, както и за дълготрайните материални активи и инвестиции в недвижими имоти, построени от самата компания, както и активи, придобити чрез финансов лизинг, при условие че се упражнява опцията за покупка.Схемата за погасяване, предвидена в този член, е съвместима с всеки данък полза, която ще дойде, защото на активите, предмет на това.

Елементите на нематериални активи, придобит в данъчния период, през който са изпълнени условията за малко и средно предприятие, могат да бъдат амортизирани, като коефициентът бъде коригиран с 1,5, вместо с 2, както е при дълготрайните материални активи и инвестициите в недвижими имоти.

Нормативна база:

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

 

 

 

unnamed2Galya Ivanova Dusheva,

Economista
 

Oficina Moraira: 

03724 Moraira (Alicante)

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>