Испания – Режимът Recargo de Equivalencia за autónomos

recargo-de-equivalenciaРежимът Recargo de Equivalencia за autónomos

Като резултат от опита на нашата счетоводна къща и срещата ни с клиенти стигнахме до извода, че режимът recargo de equivalencia за едноличните търговци не е много познат сред собствениците на обекти за търговия на дребно.

Кои могат да се регистрират по recargo de equivalencia?

По този режим могат да се регистрират само и единствено еднолични търговци (autónomos), sociedades civiles (SC) y sociedades de bienes (CB), които не подават декларации по IVA.

Друго важно условие е търговците регистрирани по този режим да продават по-вече от 80% от стоките на краен потребител.

Други правни форми за упражняване на търговска дейност, като ООД (SL), ЕООД (SLU), АД (SA), КД (Soc.Comand) не могат да се регистрират по recargo de equivalencia и трябва да подават декларации по ДДС (IVA-Regimen General).

Какво представлява recargo de equivalencia?

Recargo de equivalencia е вид допълнителен данък, който за заплаща заедно с ДДС.

При кои видове стоки се прилага recargo de equivalencia?

Всички видове хранителни стоки без да бъдат трансформирани, както и облекла.

Има и ограничения например, като бижута от скъпоценни камъни, покупко-продажба на МПС и т.н. при, които не може да се приложи този режим.

Какви предимства има ЕТ aко е регистриран по recargo de equivalencia?

Най-голямото предимство е, че ЕТ не плащат ДДС и нямат никакви задължения за водят libro de facturas de IVA.

Какви са недостатъците на recargo de equivalencia?

Търговците регистрирани по този режим няма право на връщане на данъчен кредит.

Режимът recargo de equivalencia е практически неприложим при дейност на внос-износ.

Какъв е размера на данъчната ставка на recargo de equivalencia?

Размерът на данъчната ставка представлява вид надбавка върху основната ставка на ДДС (IVA), като за континентална Испания и Балеарски острови  е следната:

  • Artículos al tipo general del 21%: recargo del 5,2%=26,2% en Total.

  • Artículos al tipo reducido del 10%: recargo del 1,4%=11,4% en Total.

  • Artículos al tipo superreducido del 4%: recargo del 0,5%=4,5% en Total.

На Канарските острови не съществува ДДС (IVA), поради това, че от данъчна гледна точка се смята територия извън ЕС. Трябва да отбележим, че на Канарските острови също има режим, подобен режим наречен Recargo Minosrista de Canarias, kaто за основа се взема еквивалента на ДДС за Канарските острови-IGIC.

  • El tipo cero, para las importaciones sujetas al tipo cero.

  • El tipo del 0,3%, para las importaciones sujetas al tipo reducido del 3%.=3.3%.

  • El tipo del 0,7%, para las importaciones sujetas al tipo general del 7%=7.7%.

  • El tipo del 0,95%, para las importaciones sujetas al tipo incrementado del 9,5%=10.45%.

  • El tipo del 1,35%, para las importaciones sujetas al tipo incrementado del 13,5%=14.85%.

  • El tipo del 2%, para las importaciones sujetas al tipo superincrementado del 20%=22%.

Как се плаща се recargo de equivalencia от регистрирания по този режим търговец?

Ще илюстрираме с пример как се плаща recargo de equivalencia от ЕТ:

Иван Петров от Аликанте има магазин за хранителни стоки и е регистриран като autónomo en regimen de recargo de equivalencia. Иван зарежда своя магазин от склад на едро за хранителни стоки. Всеки път, когато Иван купува стоки от този склад той съобщава, че е регистриран по recargo de equivalencia. От склада му издават следната фактура:

Alimentos-100€

IVA-10%=10€

RE-1,4%=1,4€

____________________

Total de Factura-111,4€

Тъй като е закупил хранителни стоки с IVA-10%  на, които отговаря 1,4% recargo de equivalencia  Иван заплаща общо 111,4 евро.

Кой модел деклрация подават търговците регистрирани по recargo de equivalencia?

Търговците регистрирани по recargo de equivalencia подават всяко тримесечие  декларация Модел 130, по IRPF.

11002938_828592087212018_110305753_o-1024x768Статията изготви: Финансов консултант Димитър Димитров – МАДРИД

Тел. 627 241 588                                                 Тел. 911 296 524                                      Ел. поща: info@abogadobulgaro.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>