Испания – Промяна на ДДС в случаите на неплатежоспособност и лоши кредити

Imposto-de-Valor-AcrescentadoКорекцията трябва да бъде направена в рамките на 3 месеца след края на периода от една година (или, в случай на малки и средни предприятия, след края на периода от шест месеца) от датата на начисляване на операцията или крайния срок или срокове на падежа (в случай на разсрочено плащане).

В операциите, в които е приложим специалния режим за внасяне на ДДС при плащане на фактурата, тримесечният срок ще започне да тече от 31 декември на годината непосредствено след тази, в която е извършена операцията.

Лицето, което е начислило ДДС по операцията, трябва да предпиеме следните действия, за да му бъде възстановен или намален ДДС за внасяне, начислен по неплатени фактури:

- Да издаде и изпрати на получателя по сделките сторно фактура от специална серия, в която сторнира начислената квота за ДДС. Задължително е да се докаже изпращането на фактурата.

masmovil_iva-copy-644x362В тази фактура, данъчната основа и данъкът могат да се обозначат отделно или посочвайки директно размера на корекцията, независимо дали резултатът е положителен или отрицателен, като в този случай е задължително да се упомене точно сумата на корекцията. Също така задължително трябва да се посочи, че фактурата е сторно, да се впишат мотива за поправката, идентификационните данни, както и датата на издаване на съответните коригирани фактури.

- Да е фактурирал операциите и да ги е вписал своевременно в Дневника на издадените фактури.

- Да уведоми Данъчната администрация по седалището на фирмата си в едномесечен срок от датата на издаване на сторно фактурата за изменението на данъчната основа, посочвайки, че изменението не се отнася за кредити, които изключват възможността за поправка.

От 1 януари 2014г. уведомленията се реализират по електронен път чрез наличната за тази цел форма на интернет страницата на Държавната агенция за данъчна администрация „Съобщение от промяната на данъчната основа в случаите на неплатежоспособност и лоши кредити. (Чл. 24.2.a.2ºот ЗДДС)

Подават се:

 - Копие от сторно фактурите.

 - Съдебния иск, нотариална покана или сертификат от публичната организация, с който се изисква принудителното плащане на фактурата.

 - В случай на големи предприятия, в допълнение, към описаните по-горе документи, се подава списък на коригиращите фактури.

Представянето на допълнителните документи генерира регистрационен код, чрез който след това се регистрира ”Съобщение за промяната на данъчната основа в случаите на неплатежоспособност и лош кредит”.

В случай на вземания, дължими от публични органи, се подава и удостоверение, издадено от компетентния орган.

Правна норма:

Член 24, параграфи едно и две от Кралски указ 1624/1992 от 29 декември, за одобряване на Правилника за данъка върху добавената стойност, изменен с Кралски указ 828/2013 от 25 октомври (публикуван в BOE от 26 октомври).

430089_352966811389529_1118532100_n-300x199Galya Dusheva,

Economista
Oficina Moraira: 
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849

fax (+34) 966.490.649

unnamed2-300x197-150x150Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

 430582_352967061389504_1384987030_n

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>