Испания – Компенсиране на загуби за данъчни цели при Данъка върху печалбата

Consejos_entrevista_trabajo_ADL_Tomares

Реформата на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2015, въведе редица промени, сред които днес ще отбележим промените по отношение на компенсирането на загубите от дейността за данъчни цели.

Закон 27/2014, от 27 ноември, за корпоративния данък замества предишните нормативни актове, уреждащи корпоративното подоходно облагане, а именно преработения текст на Закона за корпоративния данък, одобрен с Кралски законодателен декрет 4/2004 от 5 март.

Съгл. Закон 27/2014г. загубите от дейността могат да бъдат компенсирани, т.е. с тях да бъде намалена облагаемата основа, без ограничение във времето (до 2014 г. компенсацията беше разрешена в рамките на максимум 18 години). В допълнение се установява правото на данъчната админситрация да провери тези данъчни загуби, определяйки давностен срок от 10 години. След като този срок изтече, администрацията е задължена да приеме компенсацията, ако данъкоплатецът докаже наличието и размера на загубите чрез последователно проследяване на депозираните годишни счетоводни отчети в провинциалния Търговски регистър.

Основните моменти, които трябва да отбележим по отношение на компенсирането на загубите за данъчни цели, включват:

1. Няма ограничение във времето за компенсирането

От 2015 г. компанията може да компенсира загуби за данъчни цели без ограничение във времето (до 2014 г. компенсацията е в рамките на максимум 18 години). Това разширение не е приложимосамо за данъчните загуби, генерирани в данъчни периоди, започващи след 1/01/2015, но също така и за некомпенсираните загуби, към тази дата. По този начин компаниите могат да компенсират в неограничен срок всички загуби, генерирани от 1997 г. насам.

2. Ограничаване на сумата за компенсиране

Законът предвижда за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г., ограничаване на допустимия размер за компенсиране на загубите от предходни години. Установява се лимит от 60% от облагаемия доход, като във всички случаи се допуска компенсиране в размер до 1 милион евро. Това ограничение върху данъчната основа се изчислява на база данъчната основа преди прилагането на корекцията за резерва за капитализация.

За 2015 г. този лимит е 25 %, когато нетният оборот на предприятието е 60 млн. евро или 50%, когато нетният оборот е над 20 милиона евро. В допълнение, трябва да имаме в предвид:

1. Когато периодът е по-малък от календарната година, ограничението от 1 млн. ще бъде намалено пропорционално на продължителността на периода.

2. Лимитът не се прилага за новосъздадените предприятия в първите 3 данъчни периода, в които се генерира положителна данъчна основа.

3. Както и преди реформата, няма да се прилага ограничението за компенсацията за намалените по размер вземания или увеличен давностен срок в споразуменията с кредиторите в ликвидационни и оздравителни процеси.

4. Ограничението няма да се прилага, когато предприятието е в процес на ликвидация, освен, ако прекратяването се дължи на операции по преструктуриране с прилагане на специални режими.

430089_352966811389529_1118532100_n-300x1991Galya Dusheva,

Economista
Oficina Moraira: 
C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)
tel. (+34) 966.490.849

fax (+34) 966.490.649

unnamed2-300x197-150x1501Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>