Испания – Как ни се отразява новия Данък върху доходите на физическите лица

Impuesto-Patrimonio-Tramos-autonómicos

Как ни се отразява новия Данък върху доходите на физическите лица (I.R.F.F.)

Данъчната реформа, която ще влезе в сила от 1 януари 2015 г. носи много промени в основните данъци, основно в данъка върху доходите. Повечето данъкоплатци ще забележат намалението в данъците си веднага след влизането в сила на промените в закона. Данъчната реформа включва увеличаване на намаленията на облагаемия доход и различни модификации, които в повечето случаи водят до намаление в данъка за внасяне, но някои от мерките водят до увеличаване наданъчната тежест. В тази статия ще предложа някои препоръки за оптимизиране на процедурите преди и след влизането в сила на данъчната реформа, за да намалите данъка върху доходите си и през двете години.

Направете вноски в пенсионен план

Намаляването на данъчната ставка при облагането с вноските в пенсионни планове, не може да надвишава 8.000 Евро за всички данъчни субекти, считано от 1 януари 2015. В момента максималната граница в общия случай е 10.000 Евро и 12.500 за лицата над 50-годишна възраст. Препоръчително е за данъкоплатците с достатъчно ресурси да се възползват тази година и да приспаднат максималния допустим за приспадане данък преди влизането в сила на промяната. Друга важна промяна е, че средствата от пенсионните планове може да се възвърнат най-рано десет години след влизането в сила на данъчната реформа. Досега за тази цел трябваше да се изчака достигане на пенсионна възраст и случаите на продължителна безработица или нетрудоспособност.

Получаване на плащания от пенсионнии фондове

За тези лица е препоръчително да изчакат 2015 г., когато данъчните ставки в данъка върху доходите на физически лица ще спаднат значително за доходите от трудови право отношения.

Продажба или дарение на жилищен имот

По отношение на капиталовите печалби, получени от продажба или дарение на имот е препоръчително да се изчака до 2015 г. Данъкът върху капиталовата печалба се облага в данъчната основа на спестяванията. С влизането в сила на данъчната реформа първите 6.000 Евро в данъчната основа на спестяванията облагат с 20%, между 6.000 и 50.000 Евро с 22%, а над това ниво 24%. В момента лихвените проценти са 21% за първите 6.000 Евро, 25% между 6.000 и 24.000 Евро и 27% от над 24.000 Евро.

Въпреки посоченото намаление в данъчната ставка, в някои случаи не си струва да се изчака влизането в сила на реформата поради друга мярка, която включва премахване на офсетните коефициенти за обезценка за прехвърляне на стойности над 400.000 Евро. Първоначално, коефициентите на обезценка представляваха значително намаляване на данъчното облагане на капиталовите печалби при продажбата на жилища, закупени преди 31 декември 1994 г. и до 20 януари 2006, щяха да бъдат премахнати от 2015.

Впоследствие, с последните промени, които бяха направени през миналата седмица в Сената коефициентите за обезценка ще останат в сила, но се определя горна граница за стойността направата, върху които са приложени коефициентите, която се фиксира на 400.000 Евро за прехвърлянията, които ще се извършат след 1 януари 2015 г. Това ограничение ще се прилага върху общата сума, а не при продажбата на всеки елемент поотделно. В случай, че прехвърлените права надвишават посочената сума, коефициентът ще се приложи само върху първите 400.000 Евро. Регистърът на икономистите данъчните консултанти (REAF) насърчава данъкоплатците с активи на голяма стойност да продадат акциите си преди влизането в сила на реформата, за да се избегне прекрачването на границата от 400.000 Евро. Друго решение би било да се продадат акции през 2014 г. и отново да се закупят през 2015 г. с цел ”намаляване на капиталовата печалба, използвайки максимално възможността за компенсация на обезценката в границите на ограничението от 400.000 Евро.”

Периодът и коефициенти (11,11% в случай на прехвърляне на жилище, 25% в случай на акции и 14,28% за останалите капиталови печалби) ще останат непроменени.

Намаления за лица над 65 годишна възраст

В момента лицата над 65 годишна възраст вече са освободени от данък върху печалбата от продажбата на основното си жилище. С данъчната реформа, няма да се облагат с данък върху доходите печалбите, произтичащи от продажбата на втория и следващите имоти или други активи, когато тази печалба се използва за учредяването на пожизнена рента (с ограничение 240.000 Евро).

Получаване на дивиденти

От януари 2015 г. освобождаването от облагане на дивиденти до 1.500 Евро се отменя. По този начин, за дивидентите, които ще бъдат изплатени от 2015 би било препоръчително да се получат в акции, а не в брой, за да отложи данъчното облагане до окончателната продажба на акциите.

Подписване на договор за наем на основното жилище

В момента данъкоплатците с доходи под 24.000 Евро могат да приспадат 10,05% от плащанията за наем на основно жилище. Намалението ще бъде премахнато през 2015 г., но ще остане в сила задоговори, подписани в предходни години.

tarjeta

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>